Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny app ger stöd vid tandreglering

2017-11-08

Två studenter som går sista året på ODs internationella mastersprogram har utvecklat en mobil applikation för tandläkare. Applikationen ger stöd vid diagnoser av svårbedömda fall inom ortodonti (tandreglering). 

Salem Abdulraheem och Fahad Alqabandi vid Odontologiska fakulteten i Malmö

Salem Abdulraheem och Fahad Alqabandi, båda från Kuwait, ingår i det internationella mastersprogrammet för att bli specialisttandläkare i ortodonti vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Tidigare forskning har visat att allmäntandläkare i vissa fall behöver stöd för diagnostik och beslut inför tandregleringsbehandling och därför bestämde sig Salem och Fahad för en kartläggning över tre vanliga tillstånd eller problemområden, d.v.s. diagnostik och hantering av 1) felaktig frambrott av första stora kindtanden i överkäken, 2) behandling av enkelsidigt korsbett och 3) tidig diagnostik och hantering av överkäkens hörntänder för att förhindra att hörntänderna kommer fel i käken. Ambitionen är att i första hand lansera en engelskspråkig applikation som beskriver evidensbaserad diagnostik och behandling av de tre problemområdena beskrivna ovan.

Förstasidan till applikationen om tandreglering utvecklad av Salem Abdulraheem och Fahad Alqabandi vid Odontologiska fakulteten i MalmöMed hjälp av Salems och Fahads app som lätt görs tillgänglig i t.ex. en mobiltelefon, kan tandläkare över hela världen nu via ett rikligt bildmaterial och litteraturförslag lotsas rätt och finna svar avseende diagnostik, patientomhändertagande och behandling.

En utmaning i tandvården är att följa utvecklingen och aktuella forskningsresultat. Administrationen av applikationen har därför ett gediget arbete framför sig med att övervaka framtida aktuell forskning och göra uppdateringar för att vara ett fortlöpande stöd till allmäntandläkare världen över. 

Applikationen är kostnadsfri att ladda ner och tillgänglig för både Android och IOS. Vid sidan av sina masterstudier har utvecklingsarbetet kostat Salem och Fahad många timmar under två års tid men de anser att detta arbete har varit väl värt alla deras insatser. De har nu ambitionen att utöka applikationen till att inkludera ännu fler typer av tillstånd eller problemområden inom ortodonti där korrekt och tidig diagnos av barnen kan förhindra omfattande behandlingar och t.o.m. förlust av tänder.

Text: Johan Portland