Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sveriges första utmaningsbaserade FN-utbildning startas på Malmö universitet

2017-09-28

UTBILDNING. Malmö universitet är det första svenska lärosäte som utbildar studenter i en kombinerad teoretisk och praktisk FN-kurs. Inspiration har hämtats internationellt från både USA och Japan.

Många lärosäten har sedan länge undervisat i FN:s organisation, historia och beslutsprocesser, men denna kurs är den första i Sverige som använder en 15 poängs-delkurs till ett FN-rollspel även kallat “Model UN”. Kursledarna Malin Isaksson och Lena Karlbrink har hämtat kunskap och inspiration under många år från hela världen, nu senast från Hiroshima i Japan där de i somras undervisade och ledde en workshop på Summer school (INU Student Seminar on Global Citizenship and Peace) som arrangeras inom INU-nätverket som MAH är medlem i. Under denna Summer school ingick “Model UN”.Malin Isaksson

- Upplägget denna gång var kring HBTQ-personers rättigheter i världen och syftet med ”rollspelet” var att arbeta fram en deklaration som skulle beslutas i FN:s generalförsamling. Under konferensen delades studenterna in i olika länder som de skulle representera under rollspelet, berättar Malin.

Malin var lärare för studenterna som skulle representera Pakistandelegationen och Lena ledde studenterna som representerade Mexikodelegationen, det var intressant och lärorikt att se hur studenterna från olika länder hanterade frågor kring HBTQ.

- Under ett "Model UN"-rollspel lär man sig mycket om FN:s beslutsprocesser och hur förhandlingar och internationell representation fungerar. Att gå en sådan kurs hos oss I Malmö blir en praktisk del av ett annars väldigt teoretiskt ämne, lite som de naturvetenskapliga utbildningarnas labbar säger Malin.

Den nya kursen börjar med sedvanlig 15-poängskurs med mer teoretiskt innehåll som behandlar FN:s historia, organisation och dess roll för folkrätten. Därefter kommer studenterna själva att ingå i en UN model som examineras genom ett stort avslutande möte som i rollspelet utspelas i "FN:s generalförsamling". Delkursen kommer använda sig av en mer utmaningsbaserad pedagogik och kommer att förhoppningsvis kunna nyttja högskolans nya utbildningslokaler på Gäddan som går under namnet ”Teaching lab”.

- Dessa lokaler är perfekt anpassade för just vårt upplägg där studenterna ska ingå i olika delegationer och verka tillsammans för att i slutändan utforma en FN-deklaration, menar Malin.

Hur arbetar ni med FN:s 17 hållbarhetmål i kursen? 

- Hållbarhetsmålen är en självklar del av den teoretiska utbildningen, men de kommer även vara en grundstomme i ”UN model”-kursen i vilken vi kommer att utgå från ett eller flera hållbarhetmål. Möjligen är mål 6 ”tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.” ett lämpligt mål att utgå ifrån då en av kurspedagogerna, Stephen Marr, är expert på Afrika och kan utgå från konkreta fall kring just detta mål, säger Malin.

Själv tycker hon, som fredsforskare, att Mål 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen” är mycket intressant och kommer självklart att även hantera detta mål tillsammans med de övriga i kursen.

Hur kommer ni att samverka och inkludera omvärlden i er kurs?

- Här finns många möjligheter, vi kommer försöka att interagera med andra organisationer som Malmös FN-förening och förhoppningen är att utrikespolitiska föreningen som för övrigt arrangerar en ”UN model”-tävling i Malmö ska vara intresserade av att samverka med våra studenter och vår kurs. Förhoppningen är att vi kan skicka ett lag från MAH till en av de stora tävlingarna i USA, exempelvis världens största Model UN tävling I Washington, NMUN.

- FN-byn i Köpenhamn är också en intressant samarbetspartner som vi kommer att försöka besöka under utbildningen och kanske även skapa nya samverkansprojekt tillsammans med, avslutar Malin.

Kursen hålls på engelska och börjar vårterminen 2018, ansökningstiden är till 15 oktober.

Text: Mathias Persson