Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsebeslut: högskolan ska anmäla intresse för polisutbildning

2017-10-13

POLISUTBILDNING. Regeringen vill agera snabbt i frågan om en ny polisutbildning i södra Sverige.  
Högskolans styrelse fattade därför i dag, fredag, beslut om att lärosätet ska lämna in en intresseanmälan till att få anordna utbildningen. 

Kerstin Tham, rektor, Per Hillbur, prorektor och Susanne Wallmark, förvaltningschef, var i veckan på ett möte på Polismyndigheten tillsammans med representanter från övriga lärosäten i Skåne och Blekinge.
De fick besked om att regeringen vill att ärendet om en polisutbildning i södra Sverige ska hanteras skyndsamt och att Polismyndigheten nu tagit fram en tidsplan. Ett underlag för en intresseanmälan kommer att gå ut till lärosätena den 16 oktober (måndag). Svar från dessa universitet och högskolor ska vara inlämnade senast måndag 6 november, det vill säga efter tre veckor.

De efterfrågade underlagen ska bland annat innehålla uppgifter om utbildningens upplägg vid lärosätet, kompetensförsörjning, lokaler samt bibliotek och ekonomi.
Som en följd av detta arbetades det under torsdagen fram ett beslutsunderlag till styrelsens heldagsmöte i dag, fredag 13 oktober. Under mötet fattade sedan styrelsen beslut om att:  ”godkänna att en intresseanmälan avseende Polisutbildning vid MAU lämnas in”.

Malmö högskolas styrelse har tidigare – i budgetunderlaget som fastställdes i februari i år – förklarat att lärosätet är positivt inställt till att det etableras en polisutbildning i Malmö.
Högskolans ledning har också, sedan frågan väcktes, utrett förutsättningarna för att kunna starta en polisutbildning, som uppdragsutbildning, vid Malmö högskola (universitet). Så sent som förra månaden fick styrelsen en ingående redogörelse av hur detta arbete fortlöper av prorektor Per Hillbur.  
De intresseanmälningar som ska lämnas in är tänkta som underlag för kommande beslut. Regeringen ska fatta beslut om vilka lärosäten som äger rätt att utbilda poliser medan Polismyndigheten bedömer vilket eller vilka lärosäten som, i samarbete med myndigheten, ska bedriva utbildningen.

Text: PM Eriksson