Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsen lyfter behov av fler utbildningar på avancerad nivå

2017-10-20

RESURSFÖRDELNING. Riktade satsningar på utbildningar på avancerad nivå och livslångt lärande. Tre miljoner kronor till sommarkurser.
Samtidigt avsätts medel till universitetets planerade holdingbolag – som nu fått klartecken i budgetpropositionen.
Det är något av innehållet i högskolestyrelsens kompletterande beslut om resursfördelning och planeringsförutsättningar för de närmaste åren.   

Bakgrund till behovet av det kompletterande beslutet är att årets budgetproposition på vissa punkter har ändrat högskolans planeringsförutsättningar.
Ett område som delvis har rört till det – är de kvalitetsstärkande medlen som sedan 2015 delats ut till vissa utbildningsområden vid landets lärosäten.
I fjol meddelande regeringen att dessa pengar, som i högskolans fall omfattar cirka 16 miljoner kronor eller cirka två procent av hela utbildningsanslaget, skulle dras in från och med 2019.
Nu har regeringen emellertid ändrat sig och medlen ska betalas ut till och med 2020, enligt årets budgetproposition.
 
När det första regeringsbeskedet kom förra hösten beslutade högskolestyrelsen att lärosätet ska minska sitt utbildningsutbud för att komma i fas med aviserad minskning av anslaget.
Detta beslut ligger också fast – eftersom ”pengarna fortfarande är tillfälliga”.
Men nu ska fakulteterna, enligt styrelsens kompletterande beslut, under 2019 och 2020 få använda motsvarande belopp för satsningar på utbildningar på avancerad nivå och livslångt lärande. Det är insatser som ligger i linje med ambitionerna i den nya universitetsgemensamma strategi som ska slås fast av styrelsen strax före julhelgen.
Enligt det kompletterande beslutet ska följande beaktas av de ansvariga på fakulteterna:

  • ”Forskningsanknytning av utbildningen. Det finns ett generellt behov av att bygga ut den avancerade nivån, både avseende utbildningar och kurser på mastersnivå samt påbyggnadsmöjligheter i nuvarande professionsutbildningar.
  • Att främja det livslånga lärandet och utöka utbudet av fristående kurser.”

En annan del i styrelsens kompletterande beslut – och i enlighet med årets budgetproposition – är att Fakulteten för lärande och samhälle får drygt tre miljoner kronor per år till en femårig satsning på sommarkurser. Syftet med kurserna är att öka inströmning till och genomströmning i lärarutbildningar.
Enligt budgetpropositionen så ökas forskningsanslaget nu även med närmare fyra miljoner kronor jämfört med den resursfördelning som styrelsen beslutade i juni. Av dessa pengar ska 1,5 miljoner kronor avsättas som kapitaltillskott till det planerade holdingbolaget – som universitetet har fått klartecken i propositionen att starta. Resterande del ska till gemensamma åtaganden för senare fördelning av rektor.

I propositionen meddelandes också att Malmö universitet tilldelas 120 nya utbildningsplatser som inte är öronmärkta till något speciellt område. Därför slås det fast i det kompletterande beslutet att det ska startas en intern process och strategisk diskussion kring hur dessa platser används på bästa sätt. Bland annat ska det lyftas ”vilka behov det finns för att säkerställa sammanhållna miljöer och livslångt lärande.”  

Text: PM Eriksson