Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrelsen fattar beslut om ny strategi

2017-12-07

HÖGSKOLESTYRELSEN. Strategi 2022, ny språkpolicy och nästa års budget och planeringsförutsättningar.
Det är några beslutspunkter på högskolestyrelsens kommande möte.
– Det känns väldigt bra att vår nya strategi snart är i hamn.
– Jag vill därför nu passa på att tacka det stora antal medarbetare som varit med och bidragit i detta arbete, säger Kerstin Tham, lärosätets rektor. 

Kerstin ThamNästa fredag, 15 december, har styrelsen årets sista möte – och sitt sista som högskolestyrelse. Nästa gång ledamöterna träffas, i februari 2018, kommer den beslutande församlingen att benämnas universitetsstyrelse.
Vid kommande veckas möte är det tänkt att styrelsen ska fatta beslut om ”Strategi för Malmö universitet 2018-2022”. En intensiv insats, som inleddes i januari och som har engagerat många kollegor, är därmed framme vid sin slutpunkt.
– Vi har lagt ner många timmar på och mycket tankekraft i strategin. Men det har varit en klok investering som bidragit till att det nu finns en samstämmighet om vilken väg vi behöver gå under våra första år som universitet, säger Kerstin Tham.     
 
Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur arbetade under våren fram ett första utkast till strategin tillsammans med en arbetsgrupp som bestod av tio kollegor som var utsedda av fakultetsstyrelserna samt doktorand- och studentrepresentant.
Utkastet utgjorde sen underlag vid flera workshoppar och dialogmöten – till vilka medarbetare bjöds in från samtliga institutioner, gemensamt verksamhetsstöd och biblioteket. Totalt deltog drygt 370 medarbetare i dessa diskussioner.
I samband med mötena lämnade dessutom ett stort antal kollegor kommentarer och synpunkter på utkastet i gruppen ”Diskutera Strategi 2018-2022” på högskolans Yammer-sidor.  Därefter skickades ett delvis omarbetat utkast ut på intern remissrunda innan högskolans ledningsgrupp och styrelse under hösten tog över och arbetade vidare med dokumentet.
– Arbetsgruppen stod för en betydande och viktig arbetsinsats i framskrivandet av dokumentet.  
– Samtidigt har det under året varit fantastiskt att se övriga kollegors stora engagemang och vilja att bidra i detta strategiarbete, säger Kerstin Tham.

Under det kommande mötet är planen att styrelsen även ska fastställa en ny ”Språkpolicy för Malmö universitet” som arbetats fram under ledning av Hans Lindquist, professor i engelska, rektors seniora rådgivare samt tidigare dekan och vicerektor för forskning vid Malmö högskola. Senast lärosätets språkpolicy uppdaterades var 2010.
Andra beslutspunkter på dagordningen är: budget 2018 och planeringsförutsättningar, lokalförsörjningsplan samt ”Beslut med anledning av Internrevisionens granskning gällande byggandet av forskningsmiljöer”.
I samband med mötet kommer ordförande Metta Fjelkner och övriga styrelseledamöter även att få en presentation av Fakulteten för hälsa och samhälle och information om lärosätets forskarutbildning.    

Text: PM Eriksson