Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Professor: strategin ska "inte bara skapa ramar, utan även möjligheter"

2017-03-23

STRATEGI 2018-2022. De sammanställer allt framtaget material i en kortfattad nulägesanalys och diskuterar prioriterade utvecklingsområden. Arbetet med att fram lärosätets nya strategiska plan befinner sig i en intensiv fas.
– Klimatet är öppet och kreativt.
– Men det kommer såklart att dyka upp vissa svårigheter när vi ska formulera vad vi vill uppnå. Vi har ju många olika utgångspunkter, säger Carina Listerborn, professor och medlem i arbetsgruppen.   

  Carina Listerborn
  Carina Listerborn, professor och medlem i arbetsgruppen som ska ta fram en ny lärosätesövergripande strategisk plan. 

Arbetsgruppen som ska ta fram utkastet till den nya strategiska planen har träffats vid fem tillfällen under de två senaste månaderna. Efter att inledningsvis främst diskuterat det blivande dokumentets målgrupp, inriktning och struktur så har gruppen nu gått in i en mer utförande period. Där medlemmarna i olika interna grupparbeten har fått bidra med underlag till en nulägesbeskrivning av högskolans verksamhet samt föreslå och argumentera för olika prioriterade utvecklingsområden.  
– En klurig uppgift. Verksamheten behöver utvecklas på många olika plan, samtidigt som vi inte kan med allt i dokumentet. Då skulle det bli alldeles för omfattande och otydligt.

Det senaste mötets inledande diskussioner om vad och hur högskolan behöver förbättra i sin verksamhet resulterade i en sammanställning med sju rubriker – under vilka olika förslag grupperades:

 • Akademiska kärnvärden
  (Exempelvis: utveckla kollegial och demokratisk organisationskultur, självständighet samt legitimitet).
 • Arbetsmiljö och tid
  (Exempelvis: strukturerat arbete med psykosocial arbetsmiljö, skapa förutsättningar för samlad forskningstid).
 • Attraktiva akademiska miljöer – kärnverksamheten i fokus
  (Exempelvis: formera stöd utifrån faktiska behov, utveckla teknisk infrastruktur för forskning).
 • Kompetensförsörjning, ledarskap och karriärvägar
  (Exempelvis: kvalitetssäkra akademiskt och administrativt ledarskap, hitta nya anställningsformer).
 • Utbildning och forskning
  (Exempelvis: konsolidera existerande miljöer för att skapa kompletta miljöer).
 • Identitet
  (Exempelvis: värna om och utveckla lärosätets egna profil).
 • Synlighet
  (Exempelvis: Utveckla lärosätets webbplats – internt och externt).

– Högskolan är en specifik organisation som drivs av kreativitet och engagemang.
– Det är därför viktigt att styrdokumenten skrivs på ett sådant sätt att det fortfarande finns utrymme för dessa positiva drivkrafter och tilltro till organisationens medarbetare.
– Dokumenten ska inte hämma verksamheten genom att lyfta fram eller prioritera omfattande regelverk och onödiga administrativa processer. Det gäller att inte bara skapa ramar, utan även möjligheter och ta tillvara på den kompetens som finns, säger Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad på Institutionen för urbana studier, Kultur och samhälle.

# Lärosätets viktigaste utvecklingsområde för dig personligen?
– För mig är det viktigt att vi utvecklar fungerande och balanserade akademiska miljöer. Där det finns tid och utrymme för akademiska samtal och möjlighet att utveckla tankar och resonemang. Det skulle på sikt gynna både vår utbildning och forskning.
# Och på ett övergripande plan?
– Jag tror att det är viktigt att vi bland annat får ledning, styrning och administration att hänga ihop med kärnverksamheten på ett naturligt och konstruktivt sätt.
– Vi behöver även få ett större fokus på forskning.
– Dessutom hoppas jag på en löpande diskussion om frågor som kollegialitet och vad vi vill med utbildningen och forskningen på vårt lärosäte även efter att strategiarbetet i sig är avslutat, avslutar Carina Listerborn., avslutar Carina Listerborn.

Arbetsgruppen ska arbeta vidare med de prioriterade utvecklingsområdena under nästa möte (fredag 31 mars). Till dess ska även en av medlemmarna i gruppen skrivit ett första utkast till nulägesbeskrivning av högskolans verksamhet.    

Text: PM Eriksson