Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stipendium till forskning om stereotypt bildberättande

2017-06-21

FORSKNING. Forskaren Temi Odumosu får Riksbankens jubileumsfonds forskningsstipendium för fortsatte studier kring nordiskt slaveri och kolonisation.

I samband med utnämningen av 2017 års Pro Futura-forskare gör RJ en särskild satsning på att stärka unga och framgångsrika forskare genom stipendiet RJ 1 year reseach grant. Temi Odumosu är en av två svenska forskare som får stipendiet.

Temi Odumosu

Temi Odumosu har sedan två år en post doc vid Living Archives Research Project som drivs av Malmö högskola med finansiering av Vetenskapsrådet (VR). Temi Odumosu är fil. dok. i konsthistoria, disputerad i Cambridge, och har varit programansvarig för konsthistorieutbildningen vid King’s College i Cambridge.

Stereotypa bilder lever vidare

De senaste åren har hon ägnat åt studier i arkiv för att undersöka hur afrikanska folk skildrats och framställts visuellt genom den koloniala historien och hur denna bild levt vidare över tid. 

— Jag intresserar mig även för vilken roll dessa bilder spelar för att skapa såväl social närhet som distans. Hur stereotypa bilder i det offentliga rummet påverkar hur människor agerar och betraktar människor med ett annat ursprung. Vilken roll bilder spelar för den processen och hur vi kan ändra den. Fokus har legat på kolonisatörens blick, jag vill ge tillbaka berättelserna till dem som marginaliserats historiskt, säger Temi Odumosu.

Vill samarbeta med museer

Hennes ansökan till Pro Futura handlade om hur museer med konstnärers hjälp kan ”dekolonialisera” sina samlingar. Vad stipendiet riktigt innebär har hon inte hunnit sätta sig in i. Men Temi Odumosu, som samarbetat med kungliga biblioteket i Köpenhamn, vill gärna fortsätta arbeta tillsammans med arkiv och museer.
— Hur kan vi inkludera fler röster i presentationen av känsligt material? Det handlar om att hjälpa museer och arkiv i nya banor, säger Temi Odumosu.

Foto: Louise Haywood-Schiefer

Text: Magnus Jando