Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sök medel för personalutbyte!

2017-06-01

Nu finns det nya medel att söka för personalutbyte under hösten, inom ramen för Erasmus+-programmet. Passa på att byta vardag för en period och få ny inspiration från ett annat lärosäte!

Som lärare eller doktorand vid Malmö högskola kan du söka resestöd för undervisning vid ett partneruniversitet i Europa som deltar i Erasmus+-programmet, under en period om mellan två dagar och två månader beroende på vad som passar din tjänst. Du arrangerar själv ditt utbyte, men du kan ta hjälp av den internationella koordinatorn vid din fakultet eller institution med inledande kontakter.

Det finns även möjlighet för medarbetare i alla yrkeskategorier att söka resestöd för personalfortbildning i det egna yrket, till exempel genom studiebesök eller arbetsskuggning vid ett annat lärosäte, eller genom deltagande i Staff Training Weeks.

– Jag är stolt över att Malmö högskola erbjuder internationella möjligheter med ekonomiskt stöd för alla våra medarbetare, såväl administrativ/teknisk som undervisande personal, säger Maria English som är International Offices kontaktperson i frågor som rör personalutbyte.

Förutom medel från Erasmus+ finns det även möjlighet att ansöka om kontaktresemedel, för att göra resor i syfte att bygga upp nya kontakter med utländska lärosäten eller fördjupa befintliga samarbeten.

Om du är intresserad av utbyte pratar du först om det med din chef så att denne kan planera och budgetera för utbytet, och sedan ansöker du om medel från International Office innan du bokar din resa.

Här kan du läsa mer om alla möjligheter till personalutbyte

Text: Janni Karlsson