Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Snart öppnar författarfonden igen

2017-01-19

PUBLICERING. Den 1 februari kan högskolans forskare söka bidrag från författarfonden igen. Klockan 9 öppnar ansökningsformuläret och 350 000 kronor delas ut till dem som behöver hjälp med avgiften till open access-tidskrifter. Först till kvarn gäller – förra året tog pengarna slut redan i juni.

Författarfonden, som administreras av biblioteket, skapades hösten 2014 för att underlätta open access-publicering. Kriteriet för att få bidrag är tydligt: Endast rena open access-tidskrifter tillåts, så kallade hybridtidskrifter godkänns inte. Biblioteket ser också gärna att artikeln är så gott som färdigskriven, när forskaren ansöker om bidraget.

Stort intresse
I år har Malmö högskola ökat anslaget från 250 000 till 350 000 kronor.

– Vi har redan fått flera förfrågningar om fonden, så det finns ett stort intresse, säger bibliotekarien Jenny Widmark.

Hon tycker att ansökningarna till författarfonden lett till en bra dialog mellan bibliotek och forskare.

– I många fall har kontakten öppnat upp för en diskussion om strategisk publicering.

Fler modeller
Det finns fler modeller för ekonomiskt stöd till open access-publicering. Malmö högskola deltar sedan ett halvår också i projektet Springer Compact, som innebär att det är kostnadsfritt för högskolans forskare att publicera sig i förlaget Springers hybridtidskrifter. Licens- och publiceringsavgifterna har redan betalats, dels av biblioteket, dels via en nationell pott med pengar från Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet. Artiklarna blir open access direkt vid publiceringen.

– I höstas publicerades sju artiklar från Malmö högskola inom ramen för Springer Compact, säger Jenny Widmark.

Även för Springer Compact gäller ”först till kvarn”, men eftersom potten är nationell är det också andra lärosäten som konkurrerar om pengarna. Avtalet löper fram till och med 2018.

Text: Eva Tornbjer