Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sjuksköterskor från hela världen till Malmö i sommar

2017-06-21

MEDARBETARE. I sommar står Institutionen för vårdvetenskap värd för den internationella konferensen European Conference in Nursing and Nursing Research och för en europeisk sommarskola för sjuksköterskor som genomför doktorandstudier. 

EANS sommarskola

EANS sommarskola

– Det är jätteroligt att vi har fått dessa uppdrag men det är framförallt viktigt för att placera Malmö högskola på kartan inom omvårdnads- och vårdforskning, säger Gunilla Borglin, docent vid Institutionen för vårdvetenskap, som är ordförande både för konferensens och för sommarskolans styrgrupp.

Konferensen European Conference in Nursing and Nursing Research arrangeras den 4-5 juli på Malmö live. Forskare från hela världen samlas för att överblicka aktuell forskning och klinisk praxis i omvårdnad. Konferensen genomförs i samarbete mellan The European Academy of Nursing Science (EANS) och Svensk sjuksköterskeförening, men det är medarbetare på Institutionen för vårdvetenskap som organiserar arbetet med konferens år 2017.

Konferensens tre teman är: god relevant omvårdnad, interventioner i omvårdnad och innovativ forskningsdesign för omvårdnads- och vårdforskning. Två av konferensens huvudtalare är hedersdoktorer vid Malmö högskola, professor David Richards och professor Alison Kitson. 

Sommarskolan stärker europeisk forskning  

Institutionen är också värd för sommarskolan för sjuksköterskor som genomför doktorandstudier. Hundrafem sjuksköterskor och trettio lärare från hela Europa deltar i årets sommarskola som håller till i Niagara och pågår i två veckor under samma period som konferensen. Även sommarskolan arrangeras av The European Academy of Nursing Science (EANS). 

Syftet med sommarskolan är att stärka omvårdnads- och vårdforskning i Europa och bygga nätverk över gränserna för att bli kompetenta tillsammans.

– Som doktorand var det en fantastisk möjlighet att få träna på att presentera sin forskning internationellt och bygga nätverk, säger Christine Kumlien, professor vid Institutionen för vårdvetenskap, som tidigare har deltagit i sommarskolan. 

Sommarskolan omfattar totalt fyra veckor uppdelade på tre somrar. Utbildningsplanen följer Medical Research Councils ramverk för komplexa interventioner framtaget 2008 i Storbritannien.

Text: Carolin Lind