Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så ska Malmö universitets nya logotyp se ut

2017-05-24

Nu är det klart hur Malmö universitets nya logotyp och grafiska profil ska se ut när vi blir Malmö universitet i januari 2018. Beslutet togs på rektors beslutsmöte måndagen den 22 maj. Det är kommunikationsavdelningen som, tillsammans med Malmö högskolas två upphandlade designbyråer, har lett arbetet med att göra en översyn av den nuvarande logotypen och den grafiska profilen.

MAU_logo_150524

– Det är ett bra tillfälle nu när vi blir universitet att göra en uppgradering så vår grafiska profil känns modern. Förändringen blir också en tydlig markering att vi går in i ett nytt skede i vår organisations historia, säger Maria Crona, projektledare på kommunikationsavdelningen som projektlett arbetet.

Arbetet påbörjades i december med en workshop där både representanter från Malmö högskola och de upphandlade designbyråerna deltog. Därefter har byråerna arbetat med att skissa på ett förslag som presenterats både för styrelsen, högskoleledningen, ledningsgruppen, prefektgruppen och administrativa chefsgruppen.

En grafisk profil består av typsnitt, färger, grafiska element, bildmanér och logotyp. Förutsättningarna har varit tydliga från ledningens håll i att kärnan i märket i den nuvarande logotypen skulle finnas kvar, något byråerna har förhållit sig till.

– M:et i nuvarande logga har frigjorts från cirkeln som varit begränsande och gör nu så att M:et står starkt på egna ben på samma sätt som vi vill att vårt lärosäte ska bli en starkare aktör inom både forskning, samverkan och utbildning. Tillsammans med övriga grafiska element med tillhörande regler ska den verka för att ge en tydlig och sammanhållande bild och bidra till att skapa en gemensam identitet för lärosätet, säger Karin Arvidsson, Malmö högskolas kommunikationschef.

Den grafiska manualen ska nu jobbas fram och kommer vara klar senare i höst. Kommunikationsavdelningen kommer stödja i arbetet med bytet av logotyp och namn men det är varje chefs ansvar vid fakultet/institution/centrum/avdelning/enhet eller motsvarande att informera och se till att namn och logotyp är uppdaterad vid årsskiftet 2017-2018. Det nya namnet Malmö universitet och den nya logotypen för Malmö universitet gäller från 1 januari. Vid framtagning av nytt kommunikationsmaterial som skall användas efter 1 januari kan det bli aktuellt att använda den nya logotypen och det nya namnet tidigare. 

Se skissen i box