Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Resurser fördelas enligt plan

2017-06-21

UNIVERSITET 2018. Högskolestyrelsen har beslutat om resurserna för kommande år. Fördelningen av resurser följer tidigare modell. Även när det gäller de 90 miljoner som tillkommer till forskningen för att högskolan blir universitet, fastställdes tidigare planering.

I högskolestyrelsens senaste möte beslutades om den övergripande resursfördelningen av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt anslaget för forskning och forskarutbildning. Beslutet följde högskolans resursfördelningsmodell och de 90 miljoner extra för forskning som högskolans övergång till universitet 2018 för med sig kommer att fördelas som tidigare beslutats – tre fjärdedelar går direkt till fakulteterna och en fjärdedel till gemensamma åtagandanden.

Planeringsförutsättningar för utbildning och forskning

Planeringsförutsättningarna skickades ut i oktober för forskningen. De beräknas utifrån forskningsprestationer och kan därför förändras, men eftersom högskolan nu ska satsa mer på forskning togs beslut om att ingen kommer att få mindre än vad som angavs i planeringsförutsättningarna i oktober.

År 2019 får vi mindre pengar till utbildning

Nästa år kommer en del myndighetskapital att användas för särskilda satsningar inom utbildning bland annat i samband med den nya lärplattformen Canvas, och även stöd till arbetet med internationella studenter och kurser på engelska. Även år 2019 är det planerat för viss användning av myndighetskapitalet – då för att dämpa effekten av minskade utbildningsanslag. Enligt budgetpropositionen försvinner kvalitetsförstärkningen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.

I samband med att budgeten fastställs ska behovet av att eventuellt använda mer myndighetskapital för rektors disposition ses över.

Läs den tidigare artikeln om resursfördelningen, Så ska det utökade anslaget fördelas från 28 oktober 2016.

Läs hela beslutet om Resursfördelning för år 2018 samt planeringsförutsättningar för 2019-2020 (i Box).

Läs bilagorna Gemensamma åtaganden utbildningsanslag för år 2018-2020 och Gemensamma åtaganden forskningsanslag för år 2018-2020 (en flik för varje bilaga) (i Box)

Text: Johanna Svensson