Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-11-27

2017-11-30

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 48). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. 
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Beslutslista rektors beslutsmöte den 27 november 2017

Närvarande vid mötet, förutom föredragande:Kerstin Tham, rektor. Per Hillbur, prorektor, Susanne Wallmark, förvaltningschef , Charlotte Löndahl-Beckmann, kommunikationsavdelningen, Pernilla Biström, sekreterare.
Frånvarande: Pontus Källström, studeranderepresentant.  

Veckans ärenden:
Yttrande över kompletterande promemoria till betänkandet : Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål,
Dnr. LED 1.2-2017/339
Föredragande: Jesper Wokander 

Remiss; Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer,
Dnr. LED 1.2-2017/431
Föredragande:  Finnur Magnusson 

Remissyttrande över slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa,
Dnr. LED 1.2-2017/438
Föredragande: Anders Kottorp

Uppdrag som centrumföreståndare för Tuija Mhonen för Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
.
Dnr. HR 2.2.2-2017/1373
Föredragande: Anne Olsson