Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektorer bjuder in till strategiworkshop

2017-03-30

STRATEGI 2018-2022. Bidra med förslag på utvecklingsområden, strategier och mål för nästa femårsperiod. Nu bjuder rektor och prorektor in till workshop ”Strategi 2018-2022 – vid tre olika tillfällen under april.
– Jag hoppas att många medarbetare tar chansen att delta i diskussionerna och komma med inspel och idéer under dessa möten, säger Kerstin Tham, rektor på högskolan.  

Malmö högskola ska i vår, som vi berättat i flera tidigare medarbetarnyheter, ta fram en ny strategisk plan för utbildning, forskning och samverkan inför att lärosätet blir universitet under nästa år.
En arbetsgrupp med forskare och lärare från samtliga fakulteter, samt en student och en doktorand, är därför sedan ett par månader tillbaka i gång med att arbeta fram ett förslag.
Gruppens förslag ska sedan i juni (eller eventuellt i september) slås fast av högskolestyrelsen.
– Vi vill att den nya strategiska planen ska vara väl förankrad hos medarbetarna.
Jag, prorektor Per Hillbur och någon eller några representanter från arbetsgruppen kommer därför i maj besöka samtliga institutioner, biblioteket och gemensamt verksamhetsstöd för att föra en dialog om dessa frågor, fortsätter Kerstin Tham.

Då dessa, sedan tidigare, inplanerade möten ligger relativt långt fram i processen har rektor och prorektor – som leder det lärosätesgemensamma strategiarbetet – nu även beslutat att anordna tre workshoppar under kommande månad: 3, 20 och 24 april.
– Tanken med aprilmötena är medarbetarna redan ska kunna bidra i arbetet med att skapa en gemensam bild av prioriterade utvecklingsområden samt komma med förslag och idéer på strategier och mål, säger Kerstin Tham.

Den nya strategiska planen är tänkt utgå ifrån och bygga vidare på Strategi 2020, det fördjupade underlaget till regeringen och de förslag till strategiska prioriteringar som fakulteterna ska lämna in senast på fredag, sista mars. Planen ska även konkretisera den målbild och de målområden som presenterades av rektor i höstas.
Under arbetsgruppens inledande möten har medlemmarna bland annat arbetat med inriktning och struktur på dokumentet och en nulägesanalys. Dessutom har de inlett diskussioner om prioriterade utvecklingsområden som hittills är sammanställda under sju rubriker: akademiska kärnvärden; arbetsmiljö och tid; attraktiva akademiska miljöer – kärnverksamheten i fokus; kompetensförsörjning, ledarskap och karriärvägar; utbildning och forskning; identitet samt synlighet.

Text: PM ERIKSSON