Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prorektor i dialog med civilminister

2017-03-22

SAMVERKAN. Civilminister Ardalan Shekarabi, Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh – och högskolans prorektor Per Hillbur.
De ska delta i ett dialogmöte för att diskutera framgångsfaktorer och utmaningar på lokal nivå i genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  Ardalan Shekarabi
  Per Hillbur, prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016
  Civilminister Ardalan Shekarabi och Malmö högskolas prorektor Per Hillbur ska delta i dialogmöte om hållbar utveckling.
Foto (ovan): Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Det är den socialdemokratiska civilministern som bjuder in till fredagsförmiddagens möte för erfarenhets- och kunskapsutbyte i Studio Meetingpoint på Nordenskiöldsgatan i Malmö.
Mötet är det första av fyra tematiska dialogträffar runt om i landet och ska sedermera utgöra underlag till Sveriges redovisning av genomförande av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum i sommar.

I informationen från regeringen poängteras det att ”utmaningarna är globala men lösningarna företrädesvis lokala genom att kommuner verkar och samråder med bland andra näringslivet och civilsamhället”.
Dessutom konstaterades det i utskicket att det på ”den lokala nivån finns erfarenheter och stort engagemang som behöver tas tillvara”.

Bland de frågor som avses diskuteras under dialogmötet nämns:

  • Hur kan det lokala genomförandet bidra till att målen uppfylls? Görs det tillräckligt?
  • Vilka är framgångsfaktorerna respektive utmaningarna i arbetet med genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i det lokala samhället?
  • Hur kan regeringen medverka till att skapa goda förutsättningar för det lokala genomförandet och säkerställa att alla kommuner deltar i arbetet?

Förutom Malmö högskolas Per Hillbur och Malmö stads Katrin Stjernfeldt Jammeh kommer även andra representanter för det lokala näringslivet och civila samhället att delta – däribland Anna Nordström Carlsson, entreprenör och ledamot Malmö FF:s styrelse.
Dialogen ska modereras av Johan Wessman, Öresundsinstitutet.