Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Projektgruppen för ny lärplattform är igång med arbetet

2017-09-01

SUNET har på intiativ av flera svenska lärosäten upphandlat en lärplattform och bestämde sig i våras att teckna avtal med Canvas. Varje lärosäte ska sedan kunna teckna avtal med SUNET och därefter börja använda SUNET:s lärplattformstjänst. Nu arbetar en projektgrupp med att lansera denna nya lärplattform i vår organisation och ser samtidigt över rutiner, pedagogik och andra frågor som gäller användandet av LMS. 

Björn Lundgren är projektledare och sedan juni sammankallar han projektgruppen regelbundet för att gå igenom projektet och dess delprojekt.

- Flera andra lärosäten är inne i samma arbetsprocesser och erfarenhetsutbyte sker även på nationell nivå, berättar Björn.

SUNETEnligt första projektplaneringen skulle några pilotkurser ske i Canvas redan denna hösttermin, men då Iitslearning har överklagat SUNET:s upphandling så avvaktar projektet med piloterna tills denna juridiska process är avklarad. Förhoppningen är att SUNET och upphandlingen är färdig innan nyår och att piloter kan ske under våren 2018. 

 

Projektgruppen fortsätter arbetet med att se över frågor gällande arkivering av tidigare kurser, pedagogiska tips, juridik och kommunikation, områden som måste hanteras oavsett val av lärplattform. Arbetet med vårt nuvarande LMS itslearning kommer fortgå under hela projekttiden och minst under 2018 kommer itslearning finnas kvar som lärplattform på vår högskola.   

Vecka 37 anordnar projektgruppen en konferens angående lärplattformar och gemensamma frågor och till denna konferens är flera representanter från olika lärosäten inbjudna. 

 - Vi har många gemensamma frågor, möjligheter och utmaningar med alla andra lärosäten och tillsammans besitter vi stor kunskap och erfarenhet, avslutar Björn. 

Text: Mathias Persson