Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Projekt: att ordna universitetsfirande

2017-03-07

FIRANDE. Universitetsstatus och 20 årsjubileum – under ett och samma år.
Malmö högskolas ledning har därför nu dragit igång ett projekt som ska ansvara för att vi uppmärksammar och firar dessa händelser på lämpligt sätt.
– Tanken är att vi främst ska vara framåtsyftande i dessa insatser och arrangemang, säger Kerstin Tham, rektor på högskolan. 

  Illustration av universitetsstatus
   

Rektor Kerstin Tham slog fast projektdirektivet ”Malmö universitet 2018” på veckans beslutsmöte. Enligt direktivet är målet med de tänkta arrangemangen och aktiviteterna att öka Malmö universitets synlighet lokalt och nationellt samt ”stärka bilden av Malmö universitets bredd och kvalitet inom forskning och utbildning hos allmänheten samt hos aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor”.  
Dessutom är tanken att de olika eventen ska vara ”inspirerande för Malmö universitets medarbetare och studenter”.
De tänkta insatserna ska även samordnas med nästa års årshögtid och andra utåtriktade aktiviteter – som exempelvis Almedalsveckan i Visby. 

Det första som nu ska tas fram är ett förslag till projektplan – med bland annat budget och tänkt program för de olika arrangemangen och aktiviteterna. 
Denna plan ska vara färdigställd och beslutad i början av nästa månad. 
Ägare av projektet är rektor Kerstin Tham. Styrgruppen ska, utöver rektor, bestå av övriga rektorer samt förvaltningschef Susanne Wallmark och gruppens ordförande – Hans Lindquist (senior rådgivare till rektor). Medan bland andra representanter för lärarna/forskarna och studenterna, en medarbetare från kommunikationsavdelningen samt högskolans övermarskalk och director musices (högskolans dirigent) ska ingå i projektgruppen.

Text: PM Eriksson