Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslut: polisutbildning i Malmö

2017-12-21

UTBILDNING. Förberedelserna startar nu på allvar för att få igång polisutbildning vid Malmö universitet 2019.
Regeringen beslöt idag att Malmö universitet får rätt att utbilda poliser.

– Vi är självfallet glada över regeringsbeslutet, säger prorektor Per Hillbur. Det ger oss klartecken att på allvar sätta igång med planering och förberedelser för ny polisutbildning. Vi planerar för start hösten 2019 och eftersom vi strävar mot hög kvalitet vill vi börja i mindre skala. Men det efter diskussion med Polismyndigheten. 

Beskedet från regeringen var väntat, då flera ledande politiker, däribland justitieminister Morgan Johansson, velat ha en polisutbildning i Malmö. Dessutom gick Polismyndigheten och rikspolischef Dan Eliasson nyligen ut och förordade Malmö universitet som ny utbildningsanordnare, för att attrahera fler till yrket från södra regionen. Det handlar också, enligt Eliasson, om att Malmö är en av de städer som lidit av polisbrist med gränskontroller, skjutningar och gängkriminalitet.  

Malmö universitet har också drivit på. Efter ett möte med Polismyndigheten i oktober lämnades en intresseanmälan in och några veckor före jul en begäran för att få bedriva polisutbildning till departementen. 

Varför är det  viktigt att få polisutbildning till Malmö universitet? 
Per Hillbur, ny prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016– Polisarbete och brottsförebyggande arbete är samhällsbärande verksamheter, fortsätter Per Hillbur. Vi är ett lärosäte med stort engagemang i samhällsfrågor och vi tror att vi kan ge ett viktigt bidrag till polisens roll i framtiden.

Dessutom menar Hillbur att Malmö universitet redan har en omfattande forskning med relevans för polisutbildning och att man bedriver vidareutbildningar för bland annat poliser. I intresseanmälan lyfts bl.a. fram universitetets omfattande kompetens i kriminologi, juridik, sociologi, statsvetenskap, ledarskap och lång erfarenhet att professionsutbildningar. Så steget att också bedriva grundutbildning av poliser känns naturligt, enligt Hillbur.

Men hur rimmar åtagande av polisutbildning,  som idag är en yrkesutbildning,  ihop med universitetets ambition att öka forskningsvolymen?

– Även om polisutbildningen idag är en uppdragsutbildning så är ambitionen att inrätta en högskoleutbildning och examen på 120 hp. Vår långsiktiga plan är att ge yrkesutbildade poliser tillgång till utbildningar på avancerad nivå och forskarutbildning. Även poliser måste kunna bygga vidare på sina utbildningar och avancera i jobbet vilket skulle vara ett sätt att både förstärka kompetensen och minska avhoppen från yrket.

Så vad händer härnäst? 
– Vi måste snarast börja en upphandlingsprocess för speciallokaler för polisutbildning. Det handlar bl.a. om kriminaltekniska laborationslokaler, plats för skjutbanor, plats för radiobilar m.m. Inledningsvis kommer de teoretiska delarna av utbildningen bedrivas i våra befintliga lokaler. Här måste även Malmö stad ställa upp med lokaler och tomter för eventuellt nya byggnader. 

Vilka knutar måste lösas?
-– 
i behöver hitta bra alternativ för speciallokaler. Vi håller på att rekrytera ny ledning för utbildningen och mycket handlar om bra dialog med Polismyndigheten och andra lärosäten som bedriver polisutbildning. Det handlar också om att välkomna en ny kultur i universitetets värld – där akademins och polisens kulturer ska mötas och respektera varandra. 

Text: Helena Smitt