Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personal och studenter vid Malmö högskola deltar i Prideparaden

2017-07-31

PRESSMEDDELANDE. Studenter och personal vid Malmö högskola deltar i årets Prideparad i Malmö den 6 augusti. Forskaren Charlotte C Petersson talar om sitt forskningsprojekt kring våldtäkt mot män, och två studenter visar sin examensfilm om transpersoners välmående.

Foto: Andreas Paulsson
Den 6 augusti klockan 12 samlas personal, studenter och företrädare för studentföreningen LGBTQ-students på Stortorget för att i paraden hylla mångfalden vid Malmö högskola.
— Vi har väldigt många engagerade studenter och jag tycker det är viktigt att Malmö högskola är med i paraden och visar att vi ställer upp för jämställdhet, inkludering och mångfald, säger initiativtagaren Adam Gray, universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier, som gärna ser att ännu fler anställda och studenter sluter upp.

Forskning om våldtäkt mot män

Den 7 augusti kl. 16.15 talar forskaren Charlotte C Petersson, fil. dr. i socialantropologi och lektor i socialt arbete,  i Pride House på Scandic Triangeln om forskningsprojektet kring våldtäkt mot män.  Bakgrunden är att sexuellt våld mot män länge varit en osynlig problematik i samhället och utgör även ett outforskat område inom forskningen.
Syftet med forskningen är att ta fram och sprida ny kunskap om vuxna mäns erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld i barndomen och/eller i vuxen ålder samt undersöka hur dessa erfarenheter påverkar deras hälsa och vardagsliv.

Film om transpersoners välmående

Under Pridefestivalen presenterar studenterna Nikki Schmidt och Jonas Haig sitt examensarbete inom Visuell kommunikation. ”Norm” är en animerad kortfilm som behandlar statistik kring transpersoners välmående i Sverige. Den är skapad som ett visuellt verktyg för att sprida kunskap kring problemen med samhällsnormer och könsidentitet.

Nikki Schmidt och Jonas Haig presenterar filmen och examensarbetet på Pride House vid två tillfällen:Måndagen 7 augusti, kl. 19.15 – 20.15.
Onsdagen 9 augusti, kl. 15.00 – 16.00.

Kontakt: Adam Gray, adam.gray@mah.se 040 665 72 72

Text: Magnus Jando