Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Paneldebatt om kollegialt inflytande

2017-04-27

UNIVERSITET. Den 3 maj arrangeras en paneldebatt om kollegialt inflytande vid Malmö högskola. "Den här frågan avgör Malmö universitets framtid." menar Sara Johnsdotter, som ingår i högskolans professorskollegium och är en av arrangörerna. I panelen ingår rektor Kerstin Tham, SULFs förbundsordförande Mats Ericson och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Den 3 maj arrangerar Professorskollegiet vid Malmö högskola och SULFs professorssektion en paneldebatt om kollegialt inflytande. Malmö högskola är ett av Sveriges mest linjestyrda lärosäten. Bakgrunden är den arbetsordning som infördes 2012 efter autonomireformen som trädde i kraft 2011 och avreglerade styrningen av svenska lärosäten. Sedan dess har en debatt förts, internt såväl som externt, om högskolans styrning och utveckling. Kritik från professorer och andra medarbetare vid Malmö högskola har riktats mot ett försvagat kollegialt inflytande och en allt starkare linjestyrning. 

I panelen

Kerstin Tham, rektor, Malmö högskola
Mats Ericson, förbundsordförande, SULF
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet

Sara Johnsdotter är med i högskolans professorskollegium och är en av arrangörerna:

Vad ser du som den största risken när det gäller högskolans (universitetets) utveckling om inte Malmö högskola ökar det kollegiala inflytandet?

– Alltför många anställda som känner att de inte kan påverka sin egen arbetssituation eller lärosätets framtid. Sådant förtar arbetsglädje och motivation. I ett större perspektiv skadar det utvecklingen av Malmö universitet – och universitetets anseende i omvärldens ögon.

– Vi i professorskollegiet hoppas på att ledningen vill ge tillbaka fakulteterna den beslutsmakt som av tradition alltid har legat hos fakulteter. Det är så universitet över hela världen har styrts under många sekler. Just nu liknar vårt lärosäte mer ett företag i näringslivet, toppstyrt och med allt beslutsfattande i en linje av chefer, från rektor och nedåt. Det strider mot hur högre lärosäten bör organiseras. Också UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur, har fastslagit att högskoleanställda ska ha inflytande genom kollegialt valda beslutsorgan. 

– Det är viktigt att påpeka att det är beslutsmakten det gäller. Kollegialitet utan möjlighet till beslutsfattande är helt tandlös. Det blir ganska meningslöst att sitta och diskutera saker på möten om besluten ändå fattas någon annanstans. 

Vad du har för förhoppningar på debatten den 3 maj?

– Det vore fantastiskt att upptäcka att rektor delar vår uppfattning att beslut som gäller forskning och undervisning måste tas i kollegiala organ, och inte i linjen som om vi vore ett affärsföretag. Som någon klok person har sagt: ”Ett lättstyrt universitet är inget universitet.”

– Om rektor och högskolestyrelsen är beredda att ändra beslutsordningen vid lärosätet i samband med att vi blir universitet, så skulle det ge genklang i hela landet och profilera Malmö universitet på ett oerhört positivt sätt. Det skulle sätta Malmö på kartan som ett lärosäte som verkligen värnar akademiska värden.

– Och så hoppas vi att riktigt många kommer till paneldebatten, bara lyssnar eller deltar i diskussionen. Den här frågan avgör Malmö universitets framtid.

Text: Johanna Svensson