Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Open access-utgifter kartläggs i projekt

2017-11-22

PUBLICERING. Hur mycket pengar lägger egentligen svenska lärosäten på open access-publicering? Malmö högskola är med i ett nationellt pilotprojekt som ska ta reda på detta. Bibliotekarier och ekonomer uppmanar därför forskarna att alltid använda särskilda konton i ekonomisystemet när open access-kostnader redovisas.

Akademiska lärosäten står för en stor del av avgifterna för open access-publicering, men exakt hur mycket har hittills varit svårt att veta. Kostnaderna har bokförts via helt olika konton. 

 – Det har inte funnits någon helhetssyn. Så här ser det ut för alla akademiska institutioner, det gäller inte bara oss, säger bibliotekarien Jenny Widmark.

För att kostnaderna ska kunna kartläggas har ekonomiavdelningen nu skapat särskilda konton i Proceedo, 5207 och 5208. De ska i fortsättningen användas till samtliga utgifter som rör oa-publicering med kringkostnader.

Spara pengar
Så kallade hybridtidskrifter är särskilt intressanta. Det är tidskrifter som biblioteket redan betalar en prenumeration för, och där forskarna mot en avgift kan göra enstaka artiklar öppet tillgängliga.

– Det är viktigt att kunna visa förlagen vad vi verkligen betalar för att publicera open access. Då får vi en bättre förhandlingsposition när vi diskuterar kostnader för prenumerationer, säger Jenny Widmark.

– På sikt kan högskolan spara mycket pengar.

Pilotprojekt
Behovet av samarbete kring de här frågorna är stort, både nationellt och internationellt. Malmö högskola ingår, tillsammans med flera andra svenska lärosäten, i pilotprojektet Open APC Sweden som undersöker möjligheterna att skapa en öppen nationell databas, där kostnader för författaravgifter redovisas. Projektet samarbetar också med universitet i övriga Europa. Med hjälp av databasen kan kostnaderna jämföras mellan olika lärosäten och alltså även användas i förhandlingar med förlagen för att få ner prenumerationsavgifterna på tidskrifterna.

Text: Eva Tornbjer