Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Omtag Niagara – vad händer nu?

2017-12-15

NIAGARA. Projektet Omtag Niagara har varit igång sedan slutet på sommaren, men vad har egentligen hänt sedan dess? Hur ser den fortsatta processen ut?

Styrgruppen för projektet, under ledning av prorektor Per Hillbur, fick ett tydligt uppdrag av rektor att föreslå åtgärder som skall leda till en mer hållbar arbetsmiljö i Niagara och som understödjer verksamhetens behov. Det stod tidigt klart att det var viktigt att bygga arbetet på alla de insamlade synpunkter och planer som gjorts för huset i tidigare processer och att skapa dialog kring de lösningar som inte fungerar i huset idag. 

Intensivt arbete under hösten

Under hösten har projektgruppen, som leds av Mats Lyberg, arbetat intensivt med att dokumentera situationen i Niagara och föra samtal med medarbetare och studenter för att skapa genomarbetade förslag på inspirationsmiljöer, som kan hjälpa till att stödja den fortsatta processen på institutioner och avdelningar runt om i huset. En viktig princip är att hitta lösningar som också är flexibla på lång sikt, så att huset kan fortsätta att tjäna verksamhetens behov även i framtida förändring. Just nu befinner sig Malmö högskola i en expansiv fas, och balansen mellan att ta emot fler medarbetare och samtidigt bygga en attraktiv och hållbar miljö är en utmaning.

Projektgruppen har nu enligt planen börjat färdigställa utkast till inspirationsmiljöer, och tanken är att dessa skall kunna hjälpa till att gestalta de visioner och planer som institutioner och avdelningar har för en attraktiv och välfungerande arbetsmiljö för medarbetare och studenter. 

Efter helgerna kommer alla chefer med verksamhet i Niagara att bjudas in till ett möte med projektgrupp och styrgrupp. Det finns då möjlighet att presentera sina tankar kring visioner för Niagara, men också kring en hållbar arbetsmiljö för respektive del av verksamheten. I samband med mötet får de även ta del av det arbete som projektgruppen gjort under hösten, för att sedan kunna gå vidare med nästa steg i processen och ta fram en tidsplan för hur förändringarna på de olika våningsplanen skall genomföras.

– Det är viktigt med stor delaktighet i de förslag till förändringar som tas fram, och eftersom målet är att hitta långsiktigt hållbara lösningar är det viktigt att lita till processen och den tid som det kräver att göra detta tillsammans, säger Per Hillbur. Vi tror att vi nu har bra underlag för att kunna gå vidare i processen och konkretisera planerna för Niagara som en viktig del av vårt nya universitet, avslutar han.