Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Omorganisation inom Fakulteten för kultur och samhälle

2017-12-22

Inför vårterminen har delar av verksamheten inom Fakulteten för kultur och samhälle (KS) bytt institution, arbetet med organisationsförändringen har pågått under hösten och är nu beslutad.


Det är nu beslutat att Fakulteten för kultur och samhälle (KS) gör en intern omorganisation. Sektionen Engelska (utbildning och forskning) med tillhörande kurser flyttar från Institutionen för språkstudier (SPS) till Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3). 

Även sektionen Kaukasusstudier (utbildning och forskning) med tillhörande kurser flyttar till Institutionen för globala politiska studier (GPS) från och med 2018-01-01. Även berörda medarbetare flyttar till respektive institution. Institutionen för språkstudier (SPS) fortsätter med övrig verksamhet.

Organisationsförändringen är samverkad med facket och berörd personal har varit med i processen och blivit löpande informerad under APT-möten mm.

För mer information kontakta Fakulteten för kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall.

Text: Mathias Persson