Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nytt kollektivavtal påverkar sparad semester

2017-10-25

SEMESTER. Det nya avtalet mellan arbetsgivarsidan och fackförbunden innebär att du som har mer än 30 sparade semesterdagar har fem år på dig att ta ut de överskjutande dagarna.

Den 4 oktober blev nya statliga avtal mellan arbetsgivarsidan och fackförbunden klara. Möjligheten att spara semesterdagar kommer att ändras från dagens 35 dagar till 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. För den som den 1 januari 2018 har färre än 30 sparade semesterdagar får sparade dagar inte överstiga 30 dagar vid något tillfälle. Ändringen ingår i det nya kollektivavtalet mellan Arbetsgivarverket och fackförbundens förhandlingsorganisationer OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.