Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya skyltar på våra byggnader

2017-12-04

VÄGEN TILL UNIVERSITET. Malmö högskola plockas ner och Malmö universitet skruvas upp när fasadskyltningen byts under vecka 49 och 50.

500-nyskylt

Rektor Kerstin Tham med en del av Niagaras nya skylt. Foto: Håkan Röjder

Nu byts de första skyltarna på högskolans byggnader inför universitetsblivandet den 1 januari. Malmö högskola-skyltarna plockas ned och upp kommer i stället Malmö universitets nya logotyp, under vecka 49 och 50 med start på Niagara den 4 december. Den 6 december byts skyltarna på Gäddan, den 7 december på Klerken (Odontologiska fakulteten), den 8-11 december på Nereus och den 12 december på Allmänna sjukhuset (Hälsa och samhälle).

På Orkanen dröjer skyltbytet lite på grund av att de nya skyltarna inte går att fästa på samma sätt på fasaden som de gamla, som dock monteras ner så länge. På både Niagara och Orkanen kommer takskyltar att komma upp lite senare på grund av att alla bygglov inte är klara. Även markskylt utanför Niagara samt fasadskylt på kårhuset kommer senare. Folieringen i fönstren på Forskaren och Allmänna sjukhuset kommer också att ersättas med en ny, men tidpunkten för detta är inte bestämd.

De gamla skyltarna kommer delvis att återanvändas och delvis att återvinnas, och några kommer att sparas som minne.

Text: Janni Karlsson