Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya avtal för catering gäller året ut

2017-08-14

Malmö högskola har just nu avtal med tre olika leverantörer av catering. Vilken du ska vända dig till beror på vilken av våra byggnader beställningen ska levereras till. En ny upphandling kommer att genomföras under hösten för att säkerställa en långsiktig lösning.

Under resten av året beställs catering, det vill säga mat och dryck som ska levereras till en lokal på högskolan, från olika leverantörer i högskolans olika byggnader.

  • Catering till Niagara, Nereus, Gäddan och Amphitrite beställs från Restaurang Niagara.
  • Catering till Orkanen beställs från MH Matsalar.
  • Catering till Klerken, Allmänna sjukhuset och Forskaren beställs från Restaurang Freda.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till leverantörerna

Under hösten genomförs en ny upphandling med målsättningen att ett mer långsiktigt avtal med en eller flera leverantörer kan börja gälla från den 1 januari. Medarbetare som ofta beställer catering samt vissa av de som har vänt sig till Facility Service med synpunkter på tidigare avtal kommer att involveras i upphandlingen, för att erfarenheterna ska tas tillvara. Alla synpunkter som har kommit in under året har sammanställts och kommer att ligga till grund för de nya krav som ska ställas i upphandlingen.

Om du har frågor om cateringavtalen är du välkommen att kontakta intendent för Facility Service, Tilde Widerström-Ahlström.

Text: Janni Karlsson