Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny ordförande och fyra nya externa ledamöter i högskolestyrelsen

2017-04-12

NY HÖGSKOLESTYRELSE. Metta Fjelkner blir ny ordförande och högskolestyrelsen får fyra nya externa ledamöter, från och med den första maj i år. Den 6 april fattade regeringen beslut om ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för trettio statliga universitet och högskolor, däribland Malmö högskola.

Ny erfaren ordförande

Gun-Britt Fransson slutar som ordförande den sista april efter fyra år som ordförande. Ny ordförande blir istället Metta Fjelkner, tidigare förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Metta Fjelkner 2011

Välkommen hit! Varför tackade du ja till det här uppdraget?

– När jag fick frågan tyckte jag att det här är min högskola, jag avslutade mina studier på Lärarutbildningen och känner mycket för både Malmö och Malmö högskola. Med tanke på allt som händer nu, med både en expansiv stad och högskola, så känns det här väldigt spännande. Jag ser stora utmaningar och jag ser en stor potential. Jag brinner för de här frågorna och kan de här utbildningarna.

– Jag har en bakgrund som ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm i tretton år och har jobbat mycket med utbildningsfrågor. Jag har suttit i Sacos styrelse och haft mycket med alla de yrkesområden som finns på högskolan att göra och jag har suttit i Högskolan i Kristianstads styrelse i sex år, säger Metta Fjelkner.

Hur ser du på ditt uppdrag som ordförande?

– Jag är en människa som gärna engagerar mig, och engagerar mig när jag ska göra något – att bara vara mötesordförande ligger inte riktigt för mig. Jag vill kunna högskolans verksamhet och jag vill bidra i den mån jag kan, i samklang med de som arbetar här.

Anders Linde-Laursen, dekan på Lärande och samhälle, om valet av ordförande:

– Det är mycket glädjande att Metta Fjelkner blir ordförande för högskolestyrelsen. Det är en ny kompetent kraft som förstår komplexiteten i lärarutbildningen. Det handlar om hur de olika programmen skall och kan bedrivas och hur de ska utvecklas kvalitetsmässigt för att stärkas. I synnerhet i en tid när lärarutbildningen är så omdiskuterad med flera pågående utredningar. Björn Åstrand är av regeringen tillsatt som särskild utredare i skolfrågor och Cecilia Christersson har fått uppdraget att se över den långsiktiga samverkan kring skolforskning.

Gunilla Klingberg, dekan på Odontologiska fakulteten:

– Det är både roligt och spännande att Metta Fjelkner tar sig an uppdraget som ny ordförande. Metta har en bred erfarenhet av såväl forsknings- som utbildningsfrågor från sina tidigare uppdrag. Jag hoppas att detta, tillsammans med hennes skicklighet i att lyfta och driva frågor för att nå en bred opinion, ska bidra till att ytterligare befästa Malmö universitets position inom forskning och utbildning. 

Nya ledamöter

De nya externa ledamöter som kommer i ni styrelsen är Bengt-Ove Boström, fil.dr. i statsvetenskap och tidigare vicerektor vid Göteborgs universitet, Annika Nilsson, kanslichef på LO, Jens Schollin, professor i pediatrik och tidigare rektor för Örebro universitet och Per Tryding som är fil.dr. i lärande vid Århus Universitet och vice verkställande direktör vid Handelskammaren.

Förlängda uppdrag

Eva Ahlgren, tidigare förvaltningschef och gymnasiedirektör i Malmö stad, Hamdija Jusufagic, verkställande direktör för System Verification Sweden, och Sindra Petersson Årsköld, docent i biokemi och seniorrådgivare vid ESS sitter kvar som ledamöter i styrelsen med förlängda styrelseuppdrag.

Hur utsågs ledamöterna?

I augusti förra året införde regeringen ett nytt sätt att utse externa ledamöter i högskole- och universitetsstyrelser. Syftet är att säkerställa att såväl ett övergripande statligt perspektiv som universitetets eller högskolans perspektiv får genomslag i styrelserna. I november utsåg regeringen två nomineringspersoner till varje högskola och universitet, med uppgift att rekrytera externa ledamöter till universitets- och högskolestyrelserna. Malmö högskolas två nomineringspersoner var Christina Rogestam, som tidigare varit generaldirektör för Invandrarverket, och Eva Östling som tidigare bland annat varit ordförande för Malmö högskolas styrelse. Den 6 april fattade regeringen beslut om ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för trettio statliga universitet och högskolor, däribland Malmö högskola. Beslutet gäller för perioden 1 maj 2017 till 30 april 2020.

Val av lärarrepresentanter pågår

Till och med den 18 april pågår val av tre lärarrepresentanter till högskolestyrelsen. Anställda vid Malmö högskola är röstberättigade och ska ha fått en digital valsedel via e-post. Som anställd räknas den som till minst 50 % är anställd vid högskolan. Vid val till högskolestyrelse och ska du dessutom vara anställd vid Malmö högskola tillsvidare eller för en viss tid, som inte är kortare än två år.

Text: Johanna Svensson