Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny målbild på LS

2017-04-06

– Verksamheten håller hög kvalitet och det finns starka kopplingar mellan utbildning, forskning och samverkan.
-- Fakultetens externa forskningsmedel är i nivå med de via statsanslagen
– LS ambition är framgångsrika akademiska miljöer med forskning på hög nationell och internationell nivå. 

Det är några punkter i den målbild som fakultetsstyrelsen vid Fakulteten för lärande och samhälle  antog på sitt senaste möte. 
anders-linde-laursen_liten- Målbilden är en bred ansats vart fakulteten strävar och berör både medarbetare och studenter, säger dekan Anders Linde-Laursen. Den  omfattar utbildning, forskning, samverkan och medarbetarskap.

Det var när den nya fakultetsstyrelsen tillträdde i januari 2016 som arbetet började med att ta fram ett nytt måldokument. Workshops har hållits på både institutioner och i fakultetsstyrelsen för att få fram ett genomarbetat och väl förankrat dokument.

Varför är det viktigt med en gemensam målbild för LS?
-  Människor måste känna att de strävar mot gemensamma mål och det måste finnas ett samförstånd kring hur vi arbetar med varandra och för verksamheten. Målbilden inbegriper även de strategiska prioriteringarna inom forskning och forskarutbildning som skickats till rektor 31 mars och som är sätt att förverkliga målbilden.

Men det finns ju redan en målbild för hela Malmö högskola?
-  LS målbild tar sin utgångspunkt i strategi 2020 och förhåller sig till rektors målbild 2018-2022. Däremot har alla fakulteter sina egenarter och därför har det varit viktigt att ta fram en målbild som specifikt gäller LS, säger Anders Linde-Laursen.

LS verksamhet omfattar en av Sveriges största lärarutbildningar och är starkt politiskt styrd.
 
Vad händer med LS målbild om nya beslut fattas uppifrån eller att det händer andra saker i omvärlden som får avsevärda konsekvenser på LS verksamhet?
- Då kommer den på nytt upp i fakultetsstyrelsen och det hålls nya workshops utifrån de nya omständigheterna. Ett måldokument får aldrig vara hugget i sten, säger Anders Linde-Laursen.

Text: Helena Smitt