Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny kvalitetskoordinator har återvänt till högskolan

2017-03-16

MEDARBETARE. I början av februari tog Anna Sandell över efter Lindha Makne som kvalitetskoordinator för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anna Sandell ingår i utbildningsberedningen och har börjat med att träffa alla medarbetare med kvalitetskoordinerande funktion på respektive fakulteter.

Anna Sandell– Jag ska också försöka vara med på en del utbildningars programråd och fånga upp vad studenterna pratar om, vilka bekymmer som finns, och försöka komma närmare verksamhet.

– Det jag främst gör nu är att vara projektledare för implementeringen av kvalitetsramverket. Jag håller koll på helheten och är projektledare för ett av delprojekten, det som handlar om kvalitetsdialoger och kvalitetsforum.

I början av juni ska alla fyra delprojekt ha föreslagit en pilot som ska genomföras under hösten. Delprojekten kommer att avrapporteras i november och hela projektet ska slutrapporteras i januari inför Universitetskanslersämbetets granskning av vårt kvalitetsarbete. Anna Sandell kommer senast från Skolinspektionen där hon har arbetat med just tillsyn och kvalitetsgranskning som projektledare för nationella kvalitetsgranskningar – hela vägen från förskola till vuxenutbildning, bland annat som projektledare för nationella kvalitetsgranskningar.

– Det som är spännande med kvalitetsfrågor är att studenternas lärande är i centrum. Vilka förutsättningar behöver lärandet ha för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning? Och hur kan vi arbeta med stödstrukturer kring allt runtomkring utbildningen för att det ska kunna bli på bästa möjliga sätt?

Har disputerat på Lärarutbildningen

Anna Sandell har arbetet på högskolan tidigare, från år 2000 till 2009. Först i Kranen på Teknik och samhälle som assistent till forskningen vid en forskningsenhet, sedan som doktorand på Lärande och samhälle. Efter disputationen fortsatte Anna Sandell att arbeta med forskning och utbildning och jobbade bland annat mycket med mångfaldsfrågor, särskilt vad gäller genus.

– Eftersom jag har jobbat här innan är det lätt att bli lurad och tro att man känner till kan organisationen!

– Det är en stor organisation men det känns som om vägarna emellan är ganska korta, det känns kul. Det är än så länge svårt att förstå greppa hur allt hänger ihop, och man förstår att alla fakulteter är uppbyggda på olika sätt, det gäller att förstå varje fakultets förutsättningar så att kvalitetsarbetet blir anpassat efter dem.

Fakta

Namn: Anna Sandell
Gör: kvalitetskoordinator
Familj: Man och tre barn
Bor: I Lund
TV-tips: Netflix-serien Black Mirror med fristående avsnitt har en del intressanta reflektioner av samspelet mellan människan och den teknik vi skapar.

Text: Johanna Svensson