Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny bok om alkohol och narkotika

2017-04-12

NY BOK. En grundlig bok om alkohol och narkotika som utgår från vad det är man behöver veta – läroboken Alkohol- och narkotikaproblem av Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson, utgiven av Studentlitteratur, presenterades på Gäddan på torsdagseftermiddagen.

Release av boken Alkohol- och narkotikaproblem

Det var ett 70-tal personer samlade i Gäddans kafé Vindstilla för att lyssna på två panelsamtal om den nya boken Alkohol- och narkotikaproblem, skriven av Björn Johnson, Torkel Richert och Bengt Svensson. Samtalsledare var Helena Smitt, kommunikatör på Malmö högskola och även förläggaren Johan Lindgren från Studentlitteratur var på plats.

– Det är en bok som finns inte sedan tidigare, det finns antologier med kapitel av olika författare men ingen svensk bok som verkligen tar ett helhetsgrepp och utgår från vad det är man behöver veta, sade Bengt Svensson, professor i socialt arbete.

I boken belyser och problematiserar författarna drogernas effekter och skadeverkningar, tar upp hur drogproblem kan förklaras teoretiskt, och beskriver de sociala och hälsomässiga konsekvenser som problematisk droganvändning kan innebära. Boken beskriver också samhällets olika insatser på området – alkohol- och narkotikakontroll, prevention, utredning, vård- och behandling.

– Vi tänkte skriva en grundläggande bok men istället blev det en grundlig bok för det fanns så mycket att ta upp, sade Björn Johnson, docent i socialt arbete.

Torkel Richert kommenterade bland annat vägen framåt, att skadebegränsning är ett viktigt område för Sverige att ta tag i, där är Sverige dåliga. 

Samtalspanel med praktiker

Ett viktigt inslag i boken är intervjuer med personer som berättar om sina egna erfarenheter av att arbeta med frågor som rör bruk, missbruk och beroende. Tre av intervjupersonerna från boken var på plats och deltog i en samtalspanel för att ge sina kommentarer, Ellinor Innala Nilsson som har gått socionomutbildningen på Malmö högskola och nu är socialsekreterare i Höganäs, Katja Troberg som är doktorand vid Lunds universitet och enhetschef för beroendecentrum, och Mikael Johansson som är ordförande i Skånes brukarförening.

– Det är vi som har sett hur det fungerar och vet vad som behövs, vi kan bidra med ett bredare perspektiv på beroende.

Release av boken Alkohol- och narkotikaproblem

Text: Johanna Svensson