Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny avdelning inom verksamhetsstödet

2017-06-02

Nu finns den nya avdelningen Universitetskansliet för att ge stöd till utbildning, forskarutbildning, forskning, samverkan och innovation.

Avdelningen ska utgöra ett stöd till ledning på alla nivåer och till forskare och lärare. Kristina Josefson som tidigare var chef för Studentcentrum är chef för Universitetskansliet.

– Den nya avdelningen ska göra oss ännu bättre förberedda för att ge det stöd ett universitet behöver, det handlar om stöd till utbildning och forskning. Vi ser ett bredare och mer teambaserat stöd, det är många olika kompetenser som behövs, säger förvaltningschef Susanne Wallmark.

Tätare och mer teambaserat samarbete

Förändringen ingår i anpassningen av verksamhetsstödet inför att högskolan blir universitet och innebär att avdelningarna utbildnings- och forskningsstöd, samt innovation och utveckling går in i den nya avdelningen, som ska utveckla ett mer teambaserat arbetssätt. I Universitetskansliet ingår även juridiskt stöd och medarbetare som arbetar på respektive fakultet med stöd till fakultetsledningarna.

– Storleken ökar hållbarheten och möjligheten till samarbeten. Vi kan vara både proaktiva och reaktiva: lyhörda för det som behövs men också agera självständigt.  Vi får en tydligare koppling till ledning på alla olika nivåer. Nu arbetar avdelningen med att finna våra arbetsformer. Det finns en möjlighet att utveckla något nytt, säger Kristina Josefsson, som är chef för den nya avdelningen.

Övergripande uppdrag

  • Utredning, beredning och rådgivning av ärenden inom områdena utbildning, forskarutbildning, forskning, innovation och samverkan
  • Kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och uppföljning enligt beslutat kvalitetssystem
  • Modeller för samverkan
  • Nyttiggörande/innovation inom forskning och utbildning
  • Forskarservice (stöd till ökad forskningsfinansiering)
  • Verksamhetsplanering och uppföljning
  • Juridiskt stöd inom förvaltning, utbildning, forskning, offentlighet och sekretess samt allmänna handlingar och upphovsrätt

– Det som är viktigt med universitetskansliet är att det är det stödet vi har till utbildning och forskning, inklusive samverkan och innovation, på alla nivåer. Det är en viktig del, det går genom hela organisationen. Det är ett sätt att ta tillvara synpunkter som kommer angående verksamhetsstödet. Det är den här gruppen som arbetar med frågorna hela vägen, säger Susanne Wallmark.