Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu tar vi fram en campusplan för vår fysiska miljö

2017-05-19

MALMÖ UNIVERSITET. Hur ser Malmö universitet ut år 2033? Tillsammans med Malmö stad och Akademiska hus ska högskolan ta fram en campusplan för hur högskolans fysiska miljö kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Idag finns vi på sjukhusområdet och Universitetsholmen men hur vill och kan vi ta plats när vi växer? Hur ser planerna ut i högskolans närområden och vad har studenter och medarbetare för behov och förväntningar?

Förutom högskolan är Malmö stad och Akademiska hus delaktiga i att ta fram planen. Syftet är att diskutera hur vi vill och kan utvecklas på ett hållbart sätt i staden. Resultatet ska bli visionär plan som föder diskussioner och blir en gemensam bas för högskolans fysiska planering.

I utkastet till den nya strategiska planen för 2018-2022 som håller på att tas fram betonas vikten av långsiktighet, att involvera medarbetare, studenter och andra aktörer i planeringen och inte minst att universitetsmiljöerna ska ta tillvara Malmö universitets identitet och verksamhet.

– Det viktigaste med utformningen av en campusplan är att våra studenter och medarbetare är delaktiga i processen och att vi värnar om de olika akademiska verksamheternas särart och identitet. Mycket av vår forskning och utbildning bedrivs i olika samhällskontexter såsom bostadsområden, skolor, hälso- och sjukvård och företag. Den behöver spegla vårt samhällsengagemang och nära samverkan i olika samhällskontexter, säger rektor Kerstin Tham.

Metoden som används är utvecklad av Akademiska hus och använd av flera lärosäten före vårt. Under 2017 anordnas workshoppar med tre olika intressegrupper: våra grannar på Universitetsholmen och sjukhusområdet, högskolans medarbetare och studenter, och som tredje grupp, beslutsfattare. Slutligen ordnas en gemensam workshop för alla tre intressegrupperna. Anders Svensson, i grunden arkitekt och processledare inom hållbar stadsutveckling, och Ingrid Gustavsson, strategisk fastighetsutvecklare från Akademiska Hus, leder arbetet med campusplanen.

– Campusplanen blir vår kompass att utgå från när högskolans fysiska miljö ska utvecklas. Den kommer att vara bra att ha med sig även när vi behöver hitta relativt snabba lösningar, som nu när vi är trångbodda och letar tänkbara lokaler. Det är också bra att stämma av våra, respektive Malmö stads behov och prioriteringar med varandra, säger Birgitta Wickman, högskolans fastighetschef.

Inför workshopparna finns en enkät till medarbetare och studenter som vi gärna vill att du svarar på för att ha som underlag, du hittar den här. Svara senast den 2 juni.

Text: Johanna Svensson