Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nu finns det fördjupade underlaget på engelska

2017-07-05

UNIVERSITET 2018. Nu finns det fördjupade underlaget till regeringen även på engelska, "Malmö University 2018 – Diversity, creativity and social commitment".

Det fördjupade underlaget som skickades in till regeringen i december 2016 tecknar en bild av Malmö högskolas historia, analyserar verksamheten idag och beskriver vilken riktning lärosätet avser att ta i framtiden. De trådar som löpt genom Malmö högskolas historia – breddat deltagande, samhällsengagemang, samverkan, samproduktion och innovation, flervetenskap, kvalitetstänkande och globalt engagemang – ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Malmö universitet.

Läs det fördjupade underlaget på engelska här

Text: Johanna Svensson