Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nätverksbyggare som tror på samarbetets kraft

2017-10-20

ÅRSHÖGTIDEN. 2017 års The Stefan Bengtsson Research Leader Award går till Stefan Nyzell från Fakulteten för lärande och samhälle. Priset delas ut för andra gången och tilldelas en forskare som avlagt doktorsexamen för max tio år sedan. Stefan Nyzell prisas bland annat för att ha utvecklat forskningsmiljön kring historiska studier samt för att vara en öppen och initiativrik nätverksbyggare.

Stefanbild_liten– Det känns bra att få ett sådant här pris. Jag tror väldigt mycket på att skapa forskningsnätverk och bygga grunder där forskning kan bedrivas. Som enskild forskare kan man göra mycket, men tillsammans kan man göra så mycket mer, säger han.
The Stefan Bengtsson Research Leader Award instiftades 2015, när högskolans förre rektor Stefan Bengtsson avgick. För att kunna nomineras ska forskaren i fråga ha gjort betydelsefulla insatser för att utveckla forskningen vid Malmö högskola och bidragit till att skapa en inkluderande, kreativ och samverkande internationell forskningsmiljö. Detta genom att till exempel skapa inom- eller tvärvetenskapliga nätverk, seminarieserier eller forskargrupper.

Konfrontativ politik

Stefan Nyzell disputerade 2010 med avhandlingen Striden ägde rum i Malmö: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Han forskar bland annat inom fältet Contentious Politics Studies, vilket oftast översätts med konfrontativ politik. Alltså politik som äger rum utanför de institutionella ramarna, som demonstrationer, aktivism och andra former av motstånd.
Stefan Nyzell har arbetat både vid Lunds universitet, bland annat som studierektor vid forskarskolan i historia, och vid Malmö högskola. I dag är han forskare och lärare, bland annat på mastersprogrammet historiska studier, knuten till institutionen Individ och samhälle vid fakulteten Lärande och samhälle.

Politik underifrån

Ett exempel på de nätverk som Stefan Nyzell varit med och grundat är det nordiska forskarnätverket Politik underifrån. Det startade regionalt och har nu medlemmar från alla nordiska länder. Forskarna möts årligen för att dela forskningsresultat, skapa forskarsamarbeten och skriva gemensamma forskningsansökningar.
– Vi vill bryta det nationella metodologiska tänkandet, där vi ofta blundar för hur det ser ut i våra grannländer. Istället vill vi sätta ihop transnationella forskargrupper som försöker skapa en positiv forskarmiljö där vi kan utvecklas tillsammans, säger Stefan Nyzell.

Samarbete med kulturen

Stefan Nyzell är också en drivande kraft inom samverkan mellan kulturinstitutioner och forskare, såväl regionalt som inom Norden. Han har bland annat varit delaktig i att utveckla samarbetet med Malmö muséer och andra kulturinstitutioner i Öresundsregionen.
– Kulturinstitutionerna vill ha och behöver forskare i sin verksamhet, både som kompetenstillskott och för att fortsätta utvecklas. I samarbetena med kulturinstitutioner, där såväl tjänstemän, politiker som ibland även näringslivet deltar, är utmaningarna större än vid renodlat forskarsamarbete. Vi talar inte alltid samma språk och det gäller att ha lite fingertoppskänsla för att kunna bygga broar. Det kan vara mer komplicerat, men här finns stor potential, säger Stefan Nyzell.

 Vad krävs för att bli en bra nätverkare?
– Det gäller att vara öppen, tänka inkluderande och lyssna in vad andra vill. Det är viktigt att dela med sig och att genuint vilja få till ett samarbete.

 Vad är din drivkraft?
– Jag trivs med att arbeta med andra och att skapa nätverk. Nätverk skapar energi, som kan leda till bra forskning och en bra grund att stå på. För mig är en god forskare också en god nätverkare.

Motivering

Årets pris går till fil.dr. Stefan Nyzell vid institutionen Individ och samhälle vid fakulteten Lärande och samhälle. Nyzells forskargärning efter doktorsavhandlingen 2010 har visat goda prov på kreativ initiativrikedom och öppenhet för att utveckla forskningsmiljön kring historiska studier vid Malmö högskola. Han har varit en drivande kraft i nordiskt flervetenskapligt samarbete och etablerat internationella nätverk kring forskning om vikingatid och medeltid. Särskilt kan också nämnas hans insatser för att synliggöra historisk forskning utanför akademin, däribland genom det återkommande Historiska seminariet vid lärosätet och samarbetet med Malmö museer. 

Text: Lotta Solding