Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nätverk SANORD firar 10-årsjubileum

2017-06-21

INTERNATIONALISERING. Under månadsskiftet november och december anordnas SANORDs årliga internationella konferens. 
I år är det National University of Science an Technology i Zimbabwe som är värdinstitution. 
Sista datum att skicka in abstract till konferensen är 15 juli. 

Universitetsnätverket SANORD, Southern African-Nordic Centre, firar i år 10-årsjubieum. Syftet med nätverket är att främja akademiska samarbeten mellan universitet i Afrika och i Norden för att möta lokala och globala utmaningar.
Sedan 2007 har nätverket expanderat och har i dag är drygt 40 medlemsuniversitet – varav ett är Malmö högskola. 

SANORD har ett gemensamt möte en gång om året, vartannat år i nord och vartannat år i syd. National University of Science and Technology (NUST) är värdinsitution för årets möte (28 november till 1 december).
Temat för årets konferens är: “The Role of Universities in Research & Technology Transfer to Improve Livelihoods in Southern Africa”.
Resebidrag kommer att tillhandahållas till 4-5 personer som får sitt konferensbidrag accepterat. 

Text: kommunikation