Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ska ta tag i brännande samtidsfråga

2017-04-19

FORSKARNÄTVERK. Kosmopolitanism, kreolisering och ”konvivialitet”.
Det är tre centrala begrepp när ett nybildat nätverk på högskolan ska forska i skärningsfältet mellan kommunikation och migration.  
– Migrationsdebatten hamnar lätt i välkända och förutsägbara spår. Vi vill tänka i nya och icke-binära banor när vi nu tar tag i en av de mest brännande samtidsfrågorna, säger Oscar Hemer, professor i journalistisk och litterär gestaltning.  

  flyktingbåt
  I flyktingströmmarnas kölvatten. Ett nytt forskarnätverk ska verka i skärningsfältet mellan migration och kommunikation. 

En av utgångspunkterna för det nya nätverket är de senare årens flyktingkris i Europa och påföljande politiska efterspel som Brexit och Donald Trumps valseger. Företeelser som bidragit till att delvis bryta ner den tidigare förhärskande tanken om en europeisk gemenskap som byggdes upp under större delen av efterkrigstiden
– Den samhällsutmaning som vi vill studera är reaktionerna efter flyktingkrisen i form av exempelvis främlingsfientlighet, nationalism och identitetspolitik. Det är i nuläget naturligt att utgå från exemplet Europa, men vårt perspektiv på dessa frågor är globalt, säger Oscar Hemer.  

Nätverkets syfte är att tvärvetenskapligt:

  • utforska konceptuella verktyg för att analysera och förstå aktuell samhällsförändring,
  • laborera med olika innovativa och experimentella metoder som kan binda samman akademiska ämnen med konstnärliga dimensioner, 
  • föreslå olika strategiska insatser inom exempelvis pedagogik och kommunikation.

– Vi vill verka och vara gränsöverskridande i skärningsfältet mellan migration och kommunikation utifrån olika perspektiv, som exempelvis kulturvetenskapliga, antropologiska, politiska samt medie- och kommunikationsvetenskapliga och konstnärliga.
– Tanken är även att det ska finnas en mer praktisk dimension där vi tittar på olika möjligheter för att möte denna nya situation, till exempel med pedagogiska eller kommunikativa insatser, säger Oscar Hemer.

Aktivt engagemang i varandras vardag
Bland de idéer och koncept som nätverket vill undersöka återfinns tre centrala begrepp – som är sprungna ur olika traditioner: kosmopolitanism, kreolisering (sammansmältning av kulturer) och ”konvivialitet” (Conviviality). Det sistnämnda är ett begrepp som kulturforskaren Paul Gilroy, brittisk professor i engelsk och amerikansk litteratur med delvis karibiskt ursprung, för drygt 10 år sedan lyfte fram i ett arbete med titeln ”After Impire. Melancholia or Convivial Cultures”.
– Conviviality är svårt att översätta rakt av från engelska, ordet saknar motsvarighet på svenska. Det handlar om en form av samexistens med aktivt engagemang i varandras vardag och kulturer. Vi tänker nu att titta närmare på dessa begrepp och undersöka deras tillämpbarhet i dessa sammanhang.
En annan tänkbar ingång eller ram i nätverkets kommande projekt är brittiska kulturantropologen Mary Douglas teori om klassificering utifrån – renhet och orenhet. Där, enkelt uttryckt, det ”orena” är sådant som uppfattas hota den sociala jämvikten.  

Producera publikation och skriva ansökningar
Nätverket, som titulerar sitt samarbete ”Convivality at the Crossroads”, är en av de tolv grupperingar vid högskolan som under innevarande år får var sitt stöd på 250 000 kronor av rektor Kerstin Tham för att utveckla sina forskningssamarbeten. I detta nätverk ingår i nuläget 14 forskare på Kultur och samhälle och Lärande och samhälle. ”Convivality at the Crossroads” är delvis sprunget ur och kan ses som en utveckling av regionala och internationella forskningssamarbetet Örecomm – där ”Transit Europé” var temat på förra årets symposium.
Under året avser Oscar Hemer och övriga i forskarnätverket att anordna ett antal såväl interna som publika seminarier eller workshoppar. Dessutom är det tänkt att gruppen ska åka på internat i december i Berlin.
– Planen är också att vi ska producera någon form av publikation samt skriva ansökningar om externa forskningsmedel. Kanske kan det även mynna ut i forskarutbildningskurs, säger Oscar Hemer. 

Text: PM Eriksson