Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Det måste finns en växelverkan mellan teori och praktik"

2017-08-17

TEMADAG. Mindre toppstyrning, utgå från lokala behov och utveckla ett jämbördigt samarbete mellan huvudmän, skola och lärarutbildning.
Det var några synpunkter som inledningstalarna framförde under temadagen ”Lärarutbildning för framtidens samhälle”.
– Vi måste rigga skolorna och utbildningen utifrån de elever vi har, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och en av talarna. 

  Katrin Stjernfeldt Jammeh
  Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och nyligen deltagare i regeringens skolkommission, inledningstalade under temadagen på Malmö högskola.

Temadagen anordnades av Fakulteten för lärande och samhälle under onsdagen i högskolans byggnad Orkanen. Utgångspunkt för det välbesökta arrangemanget var bland annat den omfattande gärning som nu bortgångne Olle Holmberg stod för inom skolans och lärarutbildningens värld under flera decennier.
Olle Holmberg var chef för lärarutbildningen under Malmö högskolas inledande nio år och arbetade intensivt för att utveckla  dialog och samarbete mellan lärarutbildningen och skolans företrädare.

Tre externa inledningstalare var inbjudna till seminariets förmiddagspass: Katrin Stjenfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och nyligen deltagare i regeringens skolkommission, Jan Thavenius, professor emeritus och Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik och dekan för Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.
De tre lyfte olika aspekter på hur vi bör utveckla framtidens skola som, helt eller delvis, hade beröring med eller gick in i varandra.
Ett sådant område kan sammanfattas som – samarbete, dialog eller växelverkan mellan såväl huvudmän, skolan och lärarutbildning som lärare och forskare.
– Vi måste se till att det finns en växelverkan mellan teori och praktik. Lärare och forskare måste göras mer jämbördiga. Lärare vid lärarutbildningarna bör förlägga 20 procent av sin arbetstid ute i skolorna, sa Jan Thavenius.

En annan aspekt som lyftes var central styrning kontra att utgå från lokala förutsättningar.
– Det är för mycket av ”överbyggnad” i form av OECD, EU och nationella politiker, sa Thavenius.
Medan Elisabet Nihlfors formulering var:
– Vi måste bygga upp verksamheterna utifrån där vi är. Vi måste bli bättre på att använda den kunskap som finns inom professionen, både vid lärarutbildningarna och i ungdomsskolan, förklarade hon.
Katrin Stjenfeldt Jammeh förklarade även att det på senare tid skett en viss förskjutning i politikernas beteende. Från att de tidigare primärt ägnat sig åt att formulera strikta mål för skolan till att nu mer försöka skapa bra förutsättningar för och trygga kompetensförsörjningen på skolorna.
– Jag har även noterat ett annat förhållningssätt hos lärarna, sa Stjernfeldt Jammeh.
– Tidigare när jag var ute på besök sa de ofta: ”Vi har de här eleverna, därför har vi de här resultateten”. Medan de nu säger: ”Vi har de här eleverna, därför arbetar vi så här”. 

Efter lunch fortsatte temadagen med parallella diskussioner i mindre grupper – där rubrikerna var bland annat: ”Förskolan, professionsutveckling och samverkan”, ”Språkutveckling och svenskämnet på yrkesprogram”, ”Vart tog tilliten vägen” och ”Undervisningsämne – elever – framtid”. 

Text: PM Eriksson