Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Många nya chefer på plats i början av året

2017-01-13

Det nya året inleds med chefsbyten i flera delar av organisationen. Vi har berättat om dem tidigare, men här hittar du en sammanställning av de nya och nygamla cheferna på högskolan. Fler nya chefer rekryteras just nu för att komma på plats under våren.

Ny dekan och prodekan på OD

Sedan årsskiftet är Gunilla Klingberg dekan på Odontologiska fakulteten, där hon senast har varit prodekan. Gunilla är professor i pedodonti, barn- och ungdomstandvård.

Läs intervjun med Gunilla Klingberg

Hon efterträds som prodekan av Per Alstergren, som är professor vid Orofaciala smärtenheten och har arbetat på OD sedan 2011.

Läs intervjun med Per Alstergren

Ny dekan på KS

Sedan den 1 januari är Rebecka Lettevall ny dekan för Kultur och samhälle. Hon kommer senast från Södertörns högskola, där hon har arbetat som forskare, prorektor och föreståndare för Centrum för Östersjö- och Europaforskning.

Läs intervjun med Rebecka Lettevall

Alla vicerektorer på plats

Vid årsskiftet tillträdde även Tapio Salonen sitt nya uppdrag som vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar. Tapio är professor i socialt arbete och var tidigare dekan för Hälsa och samhälle.

Läs intervjun med Tapio Salonen om det nya uppdraget

Cecilia Christersson, som påbörjade sitt nya vicerektorsuppdrag i september på deltid, är från årsskiftet vicerektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande på heltid.

Läs intervjun med Cecilia Christersson

Tre nya chefer inom stödverksamheten

I mitten av januari börjar Charlotta Ankarlilja som ny HR-chef. Hon kommer senast från Landskrona kommun, där hon har varit HR-chef för omsorgsförvaltningen.

I januari kommer även Christian Rohman att påbörja sin anställning på högskolan, som administrativ chef på LS. Han har senast varit administrativ chef för institutionen för vårdvetenskaper vid Medicinska fakulteten i Lund.

I februari byter även Karin Frydenlund Lund mot Malmö när hon blir ny chef för international office. Hon kommer senast från ett uppdrag som chef för internationella kontoret på Medicinska fakulteten.

Läs mer om de tre nya cheferna inom stödverksamheten

Nya enhetschefer på TS efter omorganisation

Institutionen för Datavetenskap och medieteknik kommer att ledas av Andreas Jacobsson, som blir prefekt. Inom institutionen inrättas tre olika enheter och de nytillträdda enhetscheferna är Bo Peterson, Anna-Bella Loconsole och Ulrik Eklund.

Mats Persson fortsätter som prefekt och ansvarar för Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Denna institution får två biträdande prefekter. Henrik Hartman får ansvar för grundutbildningsfrågor och Per Jönsson för forskningsfrågor.

Här kan du läsa mer om TS nya organisation