Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö kommunfullmäktiges ordförande och en världsauktoritet inom smärta blir hedersdoktorer

2017-09-21

HEDERSDOKTORER. Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola har utsett Kent Andersson för promovering vid lärosätets årshögtid den 20 oktober 2017. Vid årshögtiden promoveras även Richard Ohrbach till hedersdoktor. Båda har inom sina skilda verksamhetsområden på varsin sida om Atlanten haft stor inverkan på utvecklingen av fakulteten.

Kent Andersson, heltidspolitiker sedan 1984, har under många år haft en nära anknytning till Odontologiska fakulteten. Det började en gång som patient för mer än 50 år sedan och 2010 tog Kent Andersson rollen som ordförande för fakultetsstyrelsen, en position han med föredöme upprätthöll till 2015. Dessförinnan var han vice ordförande i Malmö högskolas styrelse 2000-2010. Åren i fakultetsstyrelsen ledde till att fakulteten drog fördel av hans starka nätverk och kunskap kring utvecklingen av Malmö. Under Kent Anderssons ledning var sammanträden alltid välorganiserade och professionella blandade med positiv och konstruktiv stämning.

Ordförande och borgmästare 

Malmö kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson - Hedersdoktor vid Malmö högskolaMotiveringen bakom nomineringen refererar även till Kent Anderssons symboliska roll som borgmästare, och lyder: I denna roll är han tillsammans med hustrun Monica Blomberg en oöverträffad värd vid tillställningar i Rådhuset, där de tillsammans representerar Malmö stad. Genom åren har många nationella och internationella besökare vid den Odontologiska fakulteten kommit i åtnjutande av Kent Anderssons och hustruns värdskap. Till besökare delar Kent Andersson frikostigt med sig av framgångsrika strategier och uppskattade anekdoter både om Malmös historia och om visioner inför framtiden.

– Det är oerhört hedrande att få ta del av den här uppskattningen och att de har utsett mig, säger Kent Andersson. OD har alltid varit en symbol för förändring från arbetarstad till kunskapsstad. Det har nog alltid varit ett lyckligt äktenskap mellan Tandvårdshögskolan och Malmö. Väldigt många malmöbor har passerat och har en relation till OD.

Med uppdrag i flera av Malmö stads nämnder och sedan 2010 som borgmästare har Kent Andersson utmärkt sig som en god ambassadör för Odontologiska fakulteten. I motiveringen hävdar fakulteten att Kent Andersson är en mycket värdig mottagare av ett hedersdoktorat.

Världsauktoritet inom smärta 

Richard Ohrbach erhöll sin tandläkarlegitimation 1977 och blev 1986 specialist i smärthantering. Med en Ph.D. i klinisk psykologi har hans forskning starkt bidragit till vår tids förståelse av diagnostik och behandling av orofacial smärta sett ur ett psykosocialt perspektiv.

Dr. Ohrbach är medförfattare i en av odontologins mest välciterade artiklar och har varit drivande i utvecklingen av grundläggande kriterier för att få en internationell samsyn vid diagnoser av patienter med smärta i munnen. En stor del av den internationella utvecklingen av kriterierna, DC/TMD 1, har skett i samarbete mellan Malmö högskola och University at Buffalo, lärosätet där Dr. Ohrbach bedriver sin forskning. Malmö och Buffalo är världsledande för utbildning och kalibrering av tandläkare inom området orofaciala smärtor.

– En primär faktor som motiverar mig i min forskning är att göra skillnad för personer med smärta, säger Richard Ohrbach. De stora förändringarna över tiden har för mig varit en övertygelse om att samarbetsforskning är den bästa metoden för att klinisk forskning ska utvecklas. Och samarbete har både varit bättre värdering av noggrann forskning samtidigt som det bidragit till en harmonisering av hur vi bäst bidrar till vetenskapen och hur vi gör skillnad.

Richard Ohrbach är för närvarande professor och forskningschef vid Center for TMD and Facial Pain vid Institution for Oral Diagnsotic Sciences, School of Dental Medicine, University at Buffalo. I 20 år har han deltagit i olika forskningsprojekt och samarbetet med ett flertal kollegor från Odontologiska fakulteten har resulterat i åtskilliga avhandlingar, vetenskapligt granskade artiklar, bokkapitel och böcker.

Motiveringen bakom nomineringen av Richard Ohrbach till ett hedersdoktorat hävdar: Sammanfattningsvis har Dr. Ohrbach’s kompetens och deltagande haft en stor betydelse för den framgångsrika utvecklingen och forskningen vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

1 DC/TMD – Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders.

Text: Johan Portland