Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö högskola hörs på och utanför Bok- och bibliotek

2017-09-25

FORSKNING/MÄSSA: Om den passionerade läsaren, om mikroorganismer i munnen, om antifascisten Borges och om diagnostik för aggressiv cancer. Ämnena är mångfacetterade när Malmö högskola deltar på Bok och bibliotek och den alternativa Bokmässan i Göteborg. 

Folkmyller-p-bokmssan-2016_I ett hav av författare, branschfolk, radio- och TV-inspelningar kommer även Malmö högskolas forskare göra sina stämmor hörda i Göteborg. Framförallt På Bok- och biblioteks Forskartorg, som är den stora forskningsarenan där aktuell forskning presenteras. Ett tiotal universitet och högskolor medverkar och bakom arrangemanget står bland andra Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademin.  


Passionerade läsaren

Professor Magnus Persson är först ut av Malmö högskolas talare på fredagen. Han ställer sig frågor om vem som är bokslukare och varför det är viktigt att ta reda på. I en tid då läsförmågan i delar av befolkningen försämrats.

Samma fredag talar professor Gunnel Svensäter om munnens biofilmer. Det handlar om våra mikroorganismer i munnen som kan hamna i obalans och orsaka sjukdomar i munnen. Frågan är hur vi kan identifiera personer med ökad risk för munsjukdomar?

Jakten på cancerceller

På söndagen talar professor Anette Gjörloff Wingren om jakten på cirkulerande och metastaserande cancerceller. Med mikroskop som kan analysera celler i 3 D undersöker hon och hennes kollegor cancerceller och normala celler för att urskilja cirkulerande cancerceller.

Professor  Oscar Hemer väljer i stället  att tala på den alternativa Bokmässan på Världskulturmuseet. Han samtalar på lördagen  med Lasse Söderberg utifrån rubriken Jag, en jude – antifascisten Borges. 
- På den traditionella bokmässan tillåts nazistiska Nya tider medverka och därför väljer jag annat forum, säger Oscar Hemer.

-Bokmässan är ett marknadstorg men också en betydande kulturell offentlighet. Därför är diskussionen och den utmaning som den alternativa mässan representerar viktiga.

Text: Helena Smitt@mah.se