Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Högskolan har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning"

2017-12-06

UTBILDNING. Ytterligare ett steg är taget på vägen.
Polismyndigheten föreslår nu regeringen att Malmö högskola ska bedriva polisutbildning.
– Vi behöver utöka antalet poliser och ett sätt är att öka spridningen på utbildningsorterna, säger Dan Eliasson, rikspolischef i ett pressmeddelande.

Diskussionen har pågått länge – men det är först nu i höst och vinter som ”pratet” har blivit ”verkstad”. I oktober fick högskolans ledning, under ett besök hos Polismyndigheten i huvudstaden, besked om att regeringen ville att ärendet om polisutbildning i södra Sverige skulle hanteras skyndsamt – samt att ett underlag till intresseanmälan skulle skickas kort därefter till lärosätena i Skåne och Blekinge.

Det fick till följd att Malmö högskolas styrelse i sin tur redan några dagar senare fattade ett beslut om att lärosätet skulle lämna in en sådan intresseanmälan – vilket också genomfördes en knapp månad senare.
Högskolans underlag till Polismyndigheten bestod av drygt 40 sidor och innehöll bland annat beskrivningar och analys av lärarkompetens, forskningsmiljöer och pedagogiskt kunnande samt beskrivningar av kompetens för utvärdering och kvalitet och uppdrags- och distansutbildning. Dessutom förklarades det att högskolan avser att samarbeta med Lunds universitet för att stärka lärarkompetens inom det juridiska området.
I intresseanmälan återfanns även ett avsnitt om relevanta och pågående forskningsprojekt som belyser exempelvis barn och ungdomar i riskmiljöer, brottsförebyggande arbete i en stadsdel och våld i nära relationer.

Nu har Polismyndigheten gått igenom aktuellt underlag och kommit fram till slutsatsen att Malmö högskola är bra ett alternativ för polisutbildning i södra delen av landet.
– Malmö är en av de städer som lidit av polisbrist med gränskontroller, skjutningar och gängkriminalitet. Det är positivt att vi nu kan föreslå till regeringen att Malmö högskola har goda förutsättningar att bedriva polisutbildning, fortsätter Dan Eliasson i pressmeddelandet.
Nästa steg i processen är nu att regeringen ska fatta det formella beslutet om den nya polisutbildningen i Malmö. När detta ska ske är oklart, men enligt justitieminister Morgan Johanssons pressekreterare ska beslutet förhoppningsvis fattas innan julhelgen.  

Text: PM Eriksson