Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö högskola får ny webbplats

2017-03-16

Nu påbörjas arbetet med en ny webbplats för högskolan, som ska bygga på en modernare och säkrare teknisk lösning. Uppdateringen kommer att göras i etapper och pågå under åtminstone hela 2018. Förändringen av informationen om högskolans forskning kommer att drivas som ett särskilt projekt. Senast högskolan gjorde en större förändring av webbplatsen var 2009.

Rektor Kerstin Tham har fattat ett antal beslut som rör Malmö högskolas webbplats. Besluten innebär bland annat att förvaltningschef Susanne Wallmark får i uppdrag att uppgradera publiceringsverktyget (CMS:et), säkra kvaliteten på informationen på webbplatsen genom att förändra redaktörsorganisationen om så krävs, och att ta fram och förankra ett beskrivande underlag av vad behovsstyrd webb och vad innebär för arbetet med kommunikation via webbplatsen.

Dessutom har rektor tillsatt en styrgrupp bestående av Per Hillbur (företrädare för högskoleledningen), Andreas Jacobsson (företrädare för dekanerna), Kommunikationschefen samt IT-chefen. Styrgruppens uppdrag är att ta fram ett arbetssätt som säkerställer en god fortsatt förvaltning och vidareutveckling av Malmö högskolas webbplats. Uppdragen är fortfarande i startgroparna och beslut om finansiering är ännu inte fattat.

– Senast högskolan gjorde någon större förändring av webbplatsen var 2009. I en digital värld är åtta år en väldigt lång tid. Framförallt när förvaltningen av webbplatsen dessutom skett med mycket sparsamma medel. Jämfört med våra kollegor vid andra lärosäten i Sverige är vår webbplats riktigt gammal och ur en säkerhetsaspekt kan vi inte låta detta fortgå längre, säger Karin Arvidsson, Kommunikationschef och systemägare för webbplatsen.

Besökarnas behov ska styra

Till grund för besluten ligger en förstudie som genomförde i våras. En av sakerna som förstudien innehöll var en behovsanalys. Denna ligger till grund för det fortsatta arbetet, men först ska det skapas en samsyn i organisationen om vad detta innebär.

– Flera andra lärosäten har redan genomfört denna typ av förändring och deras resultat är en webbplats med betydligt färre sidor, vilket gör det lättare att arbeta och kvalitetssäkra innehållet men framförallt att söka och att hitta det du faktiskt letar efter. En bättre webb helt enkelt, säger Helena Nord, projektledare på Kommunikationsavdelningen.

Ett uppdrag utan slut

Malmö högskolas webbplats är stor och flytten till det nya CMS:et beräknas pågå minst under hela 2018.

– I våras hade vi över 30 000 sidor på webbplatsen. Även om vi har lyckats banta ner det till 23 000 idag är det fortfarande mycket material som på något vis ska tas om hand om. Vi kommer behöva ta det i etapper och publicera delar av den nya webben efterhand. Sedan blir ju en webbplats aldrig färdig utan är ett ständigt arbete, säger Helena Nord.

Forskningen på webbplatsen får särskilt projekt

Strukturen och informationen på Malmö högskolas webbplats angående högskolans forskning ska lämnas till ett särskilt projekt att ta fram, baserat på de övergripande riktlinjer och principer som gäller för den nya webbplatsen. Processledaren för processen ”Att stödja forskning” får i uppdrag att ta fram förslag på projektorganisation.