Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö högskola belönades med pris vid skandinavisk konferens

2017-09-07

KONFERENS. Varje år hålls en skandinavisk konferens i föreningen Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) för intresserade allmäntandläkare och protetiker. Företrädare för avdelningarna för oral protetik på de olika tandläkarhögskolorna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige träffas i samband med konferensen för att främja vetenskaplig verksamhet och fördjupa kunskap om oral protetik inom Norden.

I år stod Köpenhamn för värdskapet och temat var Implantat och protetik med fokus på 3D och mjukvävnad. Kända internationella talare var inbjudna.

Konferensens schema var digert, och en punkt i slutet på konferensen innehöll posterpresentationer. Avsikten är att uppmärksamma unga forskare och belöna vinnaren med ett pris på 5.000 NOK.

Mottagare av priset för bästa posterpresentation blev Hussam Mutwalli, international master-student vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

– Digitala avtryck sparar på material och är hållbart och miljövänligt, säger Hussam Mutwalli. Och för patienten skull sparas all information i digitalt överförbara filer, vilket är bättre för hanteringen av patienterna. I presentationen försökte jag inte leta efter så många detaljer som möjligt utan strävade efter att göra den lätt att förstå och så intressant som möjligt.

Deyar Mahmood, Hussam Mutwalli och Michael Braian, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola
Hussam Mutwalli omgiven av sina handledare Deyar Mahmood (t.v.) och Michael Braian

Hussam Mutwalli's forskningsområde fokuserar på digital tandvård och precisionen i intraoral skanningteknik. Då hållbarheten och lagringsmöjligheterna är avsevärt mycket högre med digitala avtryck, undersöker Hussam under handledning möjligheten att helt ersätta det konventionella avtrycket med en digital bild.

En av Hussam Mutwalli's handledare, Michael Braian, menar att Hussam's forskning är extremt relevant för tandläkare.

– Vi tandläkare försöker uppnå en replikering av naturen när vi ersätter förlorad tandsubstans, säger han. För att helt kunna förlita oss på att avtryck är exakta måste vi säkerställa precisionen. Hussam's forskning handlar om att säkerställa detaljer och precision, och den är viktig för vidareutvecklingen av tandvård med patienten i fokus. Hussam är för övrigt en hungrig forskare som brinner för ämnet, och han har verkligen sugit i sig all kunskap sedan han kom hit.

Camilla Ahlgren, sekreterare för SSPD och övertandläkare på avdelningen för oral protetik, hävdar att Hussam's presentation tillsammans med en stark poster gjorde hans forskning både intressant och lätt att förstå.

– Vi är också särskilt stolta över att fyra av de fem presentatörerna kom från OD här i Malmö, säger hon.

I år presenterades forskning utav fem unga forskare:

  1. en systematisk översikt om täckproteser på implantat och kostnadseffektivitet,
  2. två kliniska studier om keramiska kronor,
  3. två in vitro studier om digitala avtryck jämfört med konventionella avtryck, och
  4. en studie där man tittade på noggrannhet och precision på intraorala scanners.

I styrelsen för SSPD finns Per Vult von Steyern (president), Anders Falk (kassör) och Camilla Ahlgren (sekreterare), alla hemmahörande vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. Förutom dessa tre ingår i styrelsen en representant för varje land.

Ordföranden för posterpristävlingen, Fleming Isidor, kommer från Århus, och de två jurymedlemmarna som bedömde prestationerna, Madeleine Jansson Pamenius och Marit Øilo är från Stockholm och Bergen.

Text: Johan Portland