Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Löneförhandlingarna klara

2017-11-10

Lönerevisionsförhandlingarna är nu klara med OFR och Seko. För medlemmar i Saco-S som träffat överenskommelse med sin chef eller inte har en pågående oenighetsprocess betalas den nya lönen ut i november liksom för medlemmar i OFR, Seko samt för oorganiserade.

För dig om inte haft ett lönesättande samtal kan din chef meddela dig resultatet.

Den nya lönen kommer du att kunna se i egenrapporteringen i Primula fr. o. m. den 15 november. Fram till dess kommer vissa delar av egenrapporteringen att vara stängd. Logga in dig som vanligt och gå in i ”Mina sidor” och välj ”Lönespecifikation” alternativt ”Anställningshistorik”. Har du problem med inloggningen kontakta din löneadministratör.

Behöver du motivering till lönen ska du kunna få detta av din chef.

Förändring av lön ska baseras på medarbetarens uppnådda resultat i verksamheten, men beror också på hur lönen ser ut idag i förhållande till andra medarbetare med samma eller liknande arbetsuppgifter och kompetens. Varje medarbetare har rätt att få veta sin chefs bedömning av arbetsprestationen och vilka utvecklingsmöjligheter eller behov som eventuellt finns. Det finns inte längre några individgarantier i de centrala avtalen.

De nya lönerna och den retroaktiva lönen betalas ut med novemberlönen.  Utbetalningsdatum är den 24 november 2017. Observera att den nya lönen och den retroaktiva utbetalningen är preliminär och kan komma att korrigeras om felaktigheter upptäcks.