Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärplattformsprojektet fortskrider

2017-10-19

Canvas var utsett att bli SUNET:S lärplattform, men upphandlingen blev överklagad av en konkurrent. Rättsprocessen är förhoppningsvis snart löst, under tiden arbetar projektgruppen vidare med lärplattformsfrågor som är aktuella oavsett val av leverantör.

En viktig del av lärplattformsprojektet är att samla den lärdom vi redan har kring lärplattformar. Vad fungerar bra när man sätter upp en kurs, vad saknas, hur kan vi bli ännu bättre? Projektledaren Björn Lundgren kommer gärna till APT och arbetslagsträffar för att informera och diskutera nya lärplattformen. Projektgruppen planerar att hålla öppna workshops under november och december för att samla intresserade, demonstrera Canvas och samla frågor från medarbetare och studenter.

– Vi har arbetat många år med olika digitala medier och med denna kunskap har vi nu möjligheten att sätta upp pilotkurser som kommer att fungera optimalt för både studenter och lärare. Jag hoppas att många kommer till våra workshops och ger oss sina erfarenheter och samtidigt skapar vi ett nätverk av personer som kanske är extra intresserade av digitala medier som pedagogisk resurs, säger Björn

Utbildare kommer att tillsättas vid varje fakultet, syftet med dessa utbildare är att de under själva implementeringsfasen ska utbilda, stödja och underlätta för varje medarbetare som kommer att arbeta i vår framtida lärplattform. Projektgruppen har även börjat skapa några ”modelkurser” i lärplattformen Canvas. I ett första skede blir det enkla kurser som riktar sig till medarbetare och vars syfte är att visa hur kurser kan se ut i lärplattformen Canvas.

– Först när SUNET är färdig med upphandlingen kommer vi påbörja arbetet med att skapa Pilotkurser som riktar sig till studenter, förhoppningen är att dessa kurser kommer kunna starta under vårterminen 2018, säger Björn.

Nuvarande lärplattform itslearning kommer fungera som vanligt under hela vårterminen 2018 och en ”avvecklingsplan” är i dagsläget svår att upprätta.

– Många frågar mig även vad som kommer att hända med nuvarande lärplattform itslearning. Då upphandlingen ännu inte är färdig hos SUNET är denna fråga svår att svara på men inga drastiska åtgärder kommer att ske på kort sikt. Men det är bra att börja spara sådant material som man vill behålla redan nu. När vi går över till Canvas kommer vi under en övergångsperiod ha kvar itslearning, inte minst för att kunna hämta hem material därifrån, avslutar Björn.

Projektgruppen träffas varannan vecka och kommer snart bestämma datum för workshops etc. För den som är extra intresserad så finns det en Yammer-grupp där frågor är välkomna. Här är en länk till Yammer-gruppen, observera att du måste vara inloggad för att komma åt gruppen

Text: Mathias Persson