Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationellt samarbete om projektifiering av den offentliga sektorn

2017-05-10

FORSKNING. I veckan pågår ett gästforskarutbyte på Jagellonska universitetet i Krakow där Mats Fred, doktorand på Globala politiska studier, deltar tillsammans med Dalia Mukhtar-Landgren, lektor vid Lunds universitet. Utbytet i Krakow är ett av flera pågående internationella samarbete kring projektifiering av den offentliga sektorn som Malmö högskola tagit initiativ till.

Forskarutbyte bygger nätverk

Veckans utbyte ska utmynna i gemensamma forsknings- och EU-ansökningar tillsammans med Jagellonska universitetet och Helsingfors universitet på ämnet projektifiering av den offentliga sektorn. Finansieringen kommer från det Svenska nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES).

Doktorand presenterar sin forskning på ett seminariumUnder besöket arrangeras ett internationellt seminarium med temat Project Management in Public and Non-Governmental Organizations där Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren får sällskap av representanter från värduniversitetet och Umeå universitet.

Utbytet i Krakow är ett av flera pågående internationella samarbete kring projektifiering av den offentliga sektorn som Malmö högskola tagit initiativ till. I slutet av april arrangerades ett seminarium på konferensen IRSPM i Budapest där Mats Fred tillsammans med Damian Hodgson från Manchester Business School, Stefan Sjöblom, Helsinki Universitet och Karl Löfgren, Victoria Universitet Wellington var arrangörer. Ett femtontal forskare från bland annat Storbritannien, Polen, Tyskland, Australien, Finland och Sverige presenterade under tre dagar sina forskningsprojekt under rubriken The Projectification of The Public Sector: The Possibilities, Limitations and Political Implications of Policy.

Bokkontrakt med Routledge

På konferensen signerades även kontrakt för en kommande bok med arbetstiteln The Projectification of the Public Sector som förväntas publiceras via Routledge hösten 2018. Patrik Hall och Mats Fred från GPS är redaktörer för boken tillsammans med två författare från Manchester Business School, Damian Hodgson och Simon Bailey. Ett tiotal forskare från hela världen med intresse av projektifiering av den offentliga sektorn kommer att bidra med kapitel till boken. Bokens synopsis har skickats på review och fått positiv respons. I slutet av året disputerar även Mats Fred på en avhandling om offentlig sektors projektifiering inom projektet, Samverkan och autonomi inom offentlig förvaltning:problem,möjlighet eller båda delar? finansierat av Vetenskapsrådet. 


Faktaruta: Vad är projektifiering av offentlig sektor?

-  Vi ser ett ökat användande av projektformen i offentlig organisering. Det handlar både om att verksamheter i större utsträckning bedrivs som projekt samt att organisationer skapar strukturer som påminner om projekt. Det finns väldigt mycket projektforskning inom privat sektor men ganska lite skrivet om offentlig sektor. Hur det påverkar demokrati och styrning till exempel, säger Mats Fred.