Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inför besök från Rochester: önskan om ökat samarbete mellan lärosätena

2017-04-20

INTERNATIONALISERING. En delegation från Rochester Institute of Technology kommer i början av nästa vecka att besöka Malmö högskola.
Andreas Jacobsson, tillförordnad dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, svarar på några frågor om samarbetet. 

  Andreas Jacobsson
  Andreas Jacobsson, tillförordnad dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle.

Hur kommer det sig att TS samarbetar med Rochester Institute of Technology?
– För vår del handlar det om att samarbeta med ett lärosäte som vi har en del gemensamt med och som vi till en del kompletterar. Att få lov att röra sig i internationella samarbeten med ett lärosäte av detta slag är oerhört utvecklande och lärorikt, både i utbildning, forskning och när det gäller akademisk ledarskap, säger han. 

Vad hoppas ni får ut av samarbetet?
– Under just det här mötet hoppas vi på att samarbetet i forskningen ska ta ett ordentligt kliv framåt. Därför arrangeras det diverse sessioner och möten på detta tema, framför allt med forskare vid TS och RIT, men även forskare från KS och LS är inblandade i detta arbete.
– Några förhoppningar på output är gemensamma forskningsansökningar, samförfattade publikationer och samarbetsprojekt av olika slag.
– Vi tror att vårt gemensamma och forskarnas individuella kontaktnät växer och fördjupas, något som tenderar att vara ovärderligt i dagens moderna akademiska och internationella miljö. 

Vad kan samarbetet leda till?
– För TS del har samarbetet bland annat lett till doktorandutbyte, seminarieverksamhet med inbjudna talare och samarrangemang av en vetenskaplig internationell workshop med både peer-review-granskning, presentationer och en konferenspublikation som följd.
– Samarbetet möjliggör även utbyte av lärare och studenter, något som de senaste åren har skett med ökande frekvens mellan våra bägge lärosäten, men främst då via andra fakulteter än vår.
– Vi på TS hoppas naturligtvis på att kunna utveckla denna sida av vår verksamhet också under den kommande tiden, vilket vi ser fram emot att diskutera med gästerna från RIT under besöket här.