Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationella samlingar leds av OD-personal

2017-09-05

KONFERENS. Odontologiska fakulteten uppmärksammas när det gäller smärta. När världens mest uppmärksammade forskare inom smärta samlas nästa vecka för att uppdatera globala riktlinjer för diagnos av smärta deltar flera medarbetare från Malmö högskola i ledande positioner i diskussionerna.

En välrepresenterad samling av internationella smärtforskare ska tillsammans revidera de globala kriterierna för diagnoser av huvud- och ansiktsvärk. Gruppdeltagarna väljs ut efter deras forskningserfarenhet och representerar internationellt erkända delar inom smärtforskning. Hälften av grupperna leds av medarbetare från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

En av organisationerna under International Headache Society fokuserar på ansikts- och huvudvärk. International Classification of Headache Disorders (ICHD) är ett system för hur olika typer av värk i huud och ansikte kan diagnosticeras.

”Alla läkare som diagnosticerar huvudvärk använder ICHDs klassifikation, oavsett om man jobbar i Sverige eller Ulan Bator”, säger Thomas List, professor och övertandläkare vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion. ”Vårt uppdrag är att utveckla IHCDs klassifikation för ansiktssmärta genom att ta tillvara på den senaste kunskapen om diagnostik av ansiktssmärta.”

ICHD revideras nu till sin tredje upplaga (ICHD-3) genom att världsledande smärtforskare bidrar i olika grupper för undergrupper av diagnoser. Hälften av dessa grupper leds av forskare från Odontologiska fakulteten i Malmö och kunskapsläget bedöms vara mycket starkare nu än vid den senaste revideringen. De tre medarbetarna, Maria Pigg, Per Alstergren och Thomas List åker till New Jersey för att verka som moderatorer och leda arbetet i respektive grupp. Ansvaret de har som ordförande i sina respektive grupper är att se till att slutprodukten blir bra.

”Idag använder olika smärtforskningsorganisationer sina egna diagnossystem”, berättar Thomas List. ”Under konferensen nästa vecka kommer vi försöka samordna dessa system med en ambition att samma kriterier ska gälla i alla system för diagnostik av smärttillstånd i ansikte och mun. Om alla använder samma kriterier för diagnoserna, dvs ”alla pratar samma språk”, kan sannolikt vården förbättras och leda till bättre behandlingsresultat i slutändan.”

Malmö högskola och University at Buffalo, NY har deltagit i utveckling av diagnostiska klassifikationer under lång tid. Professor Richard Ohrbach, som blir hedersdoktor vid odontologiska fakulteten i år, kommer från lärosätet i Buffalo.

Information om utfallet utav konferensen i New Jersey kommer publiceras här på mah.se.

Text: Johan Portland