Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förstärkt satsning på internationalisering

2017-12-19

INTERNATIONALISERING. Högskoleledningen avsätter strategiska medel för ökad internationalisering av utbildning på Malmö Universitet. 

Genom ökande resurser önskar ledningen ge stöd till universitetets utbildningar att stärka sina internationella inslag och möjligheter för internationella utbyten. Medlen utlyses för institutioner att söka för utveckling av internationalisering och globalt engagemang. Till stöd för utvecklingen har medel avsatts till AKL som kommer att ta fram stöd till lärare bland annat genom seminarier och kurser.

Beslut om tilldelning tas genom rekommendation av Strategiska rådet för internationalisering och globalt engagemang av vicerektor för globalt engagemang. Beslut verkställs genom International Office.

Text: Johan Portland