Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inställd antagning till programmet Socialpsykiatri

2017-11-17

UTBILDNING. Fakulteten för hälsa och samhälle ställer in antagningen till kandidatprogrammet i socialpsykiatri för att begränsa överproduktion. Studenter som redan går på programmet påverkas inte. Beslutet är fackligt samverkat och berörda medarbetare är informerade. 

Dekan Anders Kottorp har fattat beslut om att ställa in antagningen till kandidatprogrammet i Socialpsykiatri vid Fakulteten för hälsa och samhälle, från och med höstterminen 2018. Tidigare i år ställdes antagningen till Receptarieprogrammet in. 

Bakgrunden till besluten handlar om så kallad ”överproduktion” av studenter, att fler studenter utbildas än vad fakulteten får betalt för. Enligt fakultetens prognos kommer annars problemet med överproduktion att öka. 

– Det är mycket tråkigt att fatta detta beslut men det var nödvändigt eftersom fakulteten redan har en ansträngd ekonomisk situation för grundutbildningen och en överproduktion skulle innebära ytterligare underskott för verksamheten, säger Anders Kottorp.

– Fakultetsledningen har tillsammans med högskolans ledning tittat på olika scenarier och dessa åtgärder är de minst dåliga för fakulteten som helhet. Med den här lösningen behöver vi inte säga upp medarbetare och vi kan behålla värdefull kompetens, tillägger han. 

– Berörda medarbetare har under en längre tid investerat både känslor och kraft i att bygga upp en utbildning som sedan läggs på is. Vi har full förståelse för att de är besvikna, säger Finnur Magnússon prefekt på Institutionen för socialt arbete.  

Beslutet är fackligt samverkat och berörda medarbetare har blivit meddelade. 

Studenter som redan går programmet påverkas inte

Studenter som redan går på programmet påverkas inte och högskolan garanterar att de ska kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet.

Kontaktperson vid frågor är Anders Kottorp, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Text: Carolin Lind